รอบโลก
สุเจน กรรพฤทธิ์ : รายงาน

จีน / ท่ามกลางความพยายามสร้าง “เอกภาพทางภาษา” ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโฆษกกระทรวงศึกษาธิการแดนมังกรระบุว่า มีชาวจีน ๔๐๐ ล้านคน หรือร้อยละ ๓๐ ของประชากรทั้งหมด ๑,๒๐๐ ล้านคนพูดภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) ไม่ได้ ร้อยละ ๗๐ ของคนที่พูดได้ก็พูดได้ไม่ดี  หลังจากนี้จะเน้นเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาให้ประชากรที่อยู่ในชนบทและในเขตชนกลุ่มน้อย โดยทำระบบการศึกษาภาษาจีนในโรงเรียนให้เข้มข้นขึ้น เพราะที่ผ่านมา การขาดแคลนงบประมาณและขนาดประเทศอันกว้างใหญ่เป็นอุปสรรคต่อนโยบายรัฐบาล

ทั้งนี้จีนมีภาษาถิ่นนับพันภาษา รวมถึงภาษาจีนสองสำเนียงหลักคือ ฮกเกี้ยนและกวางตุ้งซึ่งออกเสียงต่างจากจีนกลาง  อย่างไรก็ตามบางพื้นที่เช่นทิเบต มีการประท้วงนโยบายนี้อย่างรุนแรง เนื่องจากคนทิเบตมองว่าเป็นความพยายามสลายอัตลักษณ์ของพวกเขา

  • ภาพจาก straitstimes.com