ภูเขาไฟวิซุเวียสและปอมเปอีภูเขาไฟ วิซุเวียส (Mount Vesuvius) ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองนาโปลี เหนืออ่าวเนเปิลส์ ในประเทศอิตาลีปัจจุบัน เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับเพียงแห่งเดียวในแผ่นดินใหญ่ยุโรป มีความสูง 1,281 เมตร ปากปล่องมีเส้นรอบวง 1,400 เมตร ลึก 216 เมตร

ขณะที่เมืองปอมเปอี เป็นเมืองหนึ่งของนครโรมันในอดีต ซึ่งคาดการณ์กันว่าถูกตั้งขึ้นเมื่อ 600-700 ปีก่อนคริสตกาล ภายหลังจากนั้นอีกราว 80 ปีก่อนคริสตกาลได้ตกเป็นเมืองขึ้นของโรมัน

ย้อนกลับในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 622 ภูเขาไฟแห่งนี้เกิดระเบิดอย่างรุนแรง พ่นลาวาร้อนจัด ก้อนหิน เถ้าถ่านตกลงมาบนพื้นโลกด้วยความเร็ว 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ร่วงหล่นลงมาราวห่าฝน ฝังกลบนคร ปอมเปอี (Pompeii) เฮอร์คิวเลเนียม (Herculaneum) โอโพลอนทิส(Oplontis) และ สตาเบีย (Stabiae) อยู่ใต้ธุลีภูเขาไฟและลาวาหนาราว 25 เมตร คาดว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 16,000 คน

ต่อมาในปี 2327 นักโบราณคดีได้ขุดค้นนครปอมเปอี พบกับซากเมืองขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบซากชาวเมืองและสัตว์เลี้ยง นักโบราณคดีได้หล่อปูนปลาสเตอร์ไปในช่องว่างที่เกิดจากร่างของเหยื่อ ได้หุ่นผู้เคราะห์ร้ายในอากัปกิริยาสุดท้ายก่อนเสียชีวิต ซึ่งใบหน้าต่างแสดงความหวาดกลัวต่อความตาย นครปอมเปอีจึงถูกเรียกว่า “ซากเมืองแห่งความตาย”

ปัจจุบันเมืองปอมเปอีได้รับการฟื้นฟูกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของอิตาลี และขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2540