thaicolor

เนื่องใน “วันอนุรักษ์มรดกไทย*” ร้านหนังสือริมขอบฟ้า ขอเชิญชมนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องสีในศิลปกรรมไทย ตั้งแต่กระบวนการผลิตสี, การเรียกชื่อสี และเทคนิคการใช้สี ทั้งนี้เพื่อให้เข้าถึงภูมิปัญญาของช่างไทยโบราณ

ในโอกาสนี้ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า นำเสนอ หนังสือที่ว่าด้วย “ศิลปะไทย” มากมายหลายสำนักพิมพ์ในราคาลดพิเศษ

นอกจากนี้ร้านหนังสือ “ริมขอบฟ้า” ยังเปิดรับสมาชิกฟรี สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้า ๕๐๐ บาทขึ้นไป โดยสมาชิก “ริมขอบฟ้า” จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

  • ส่วนลด ๕% เมื่อซื้อหนังสือที่ร้านในราคาปกติ ยกเว้นหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
  • ส่วนลด ๑๐% เมื่อซื้อหนังสือในเครือบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด (สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, สารคดี, วิริยะ, สีดา และปลาตะเพียน)
  • รับข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชันต่างๆ
  • รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่ร้านจัดขึ้นก่อนใคร

* วันอนุรักษ์มรดกไทย ตรงกับวันที่ ๒ เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการเชิดชูศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่แพร่หลาย