สุเจน กรรพฤทธิ์ : รายงาน

childjapanญี่ปุ่น / เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ขณะนี้ญี่ปุ่นมีเยาวชนอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีทั้งหมด ๑๖.๓๓ ล้านคน ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๖ กว่า ๑.๖ แสนคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘ ของประชากรทั้งหมด โดยตัวเลขนี้ลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓๓ และนับเป็นจำนวนน้อยที่สุดตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติในปี ๒๔๙๓  ขณะผู้อายุเกิน ๖๕ ปีมีสัดส่วนร้อยละ ๒๕.๖ ซึ่งสูงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้เช่นกัน

ก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ประชากรลดลง ๐.๑๗ เปอร์เซ็นต์ โดยมีจำนวนทั้งหมด ๑๒๗,๒๙๘,๐๐๐ คน ซึ่งรวมชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาว และประชากรวัยชราอาจเพิ่มถึงร้อยละ ๔๐ ในปี ๒๖๐๓  ทั้งนี้ญี่ปุ่นเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัย” ระยะหนึ่งแล้ว รัฐบาลกำลังหาทางเพิ่มจำนวนประชากรและรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดในอนาคต