เรื่อง : สุชาดา ลิมป์ และหนอนกระดึ๊บ
ภาพประกอบ : นายดอกมา

ครึ่งรอบเอวเท่ากับรอบคอทำไมเวลาจะซื้อกางเกงถึงนิยมคะเนรอบเอวจากรอบคอ ไม่น่าจะเท่ากันสักหน่อย

เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) กล่าวว่า ธรรมชาติออกแบบโครงสร้างร่างกายมนุษย์ไว้น่าอัศจรรย์มาก

เมื่อเขาลองถอดรหัสร่างกายมนุษย์ออกมาเป็นตัวเลข เขาก็เสนอว่าร่างกายหลายส่วนมีความสัมพันธ์กันและเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนได้ เช่น ความสูงของคนเราเท่ากับระยะปลายแขนจดปลายแขนเมื่อกางแขนออกทั้งสองข้าง ความยาวของใบหน้าเท่ากับหนึ่งในแปดของความสูง เป็นต้น

ปัจจุบันมีหลายแหล่งข้อมูลบนเว็บไซต์อ้างว่าดาวินชีบอกด้วยว่า “สองรอบหัวแม่มือ เท่ากับหนึ่งรอบข้อมือ หรือสองรอบข้อมือ เท่ากับหนึ่งรอบคอ” และ “ความยาวรอบคอ เป็นครึ่งหนึ่งของความยาวรอบเอว” แต่เท่าที่ “ซองคำถาม” สืบค้นก็ยังไม่พบบันทึกของดาวินชีที่ระบุชัดเจนในส่วนนี้

ดังนั้นที่มาที่ไปของเรื่องระยะรอบคอเท่ากับครึ่งหนึ่งของรอบเอวจึงยังเป็นเรื่องให้ต้องค้นหากันต่อ แต่วิธีเอาขอบกางเกงพันรอบคอ หากพันรอบพอดีก็แสดงว่าใส่กางเกงตัวนั้นได้ จะใช้ได้หรือไม่  เรื่องนี้น่าจะเป็นความเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล หรือเป็นค่าโดยเฉลี่ยของผู้มีรูปร่างสมส่วน เพราะคงใช้ไม่ได้แน่สำหรับคนอ้วนลงพุง หรือผู้หญิงสะโพกใหญ่แต่เอวเล็กคอด บางคนท้วงว่าตนเองมีรูปร่างปรกติ แต่คะเนด้วยวิธีนำกางเกงพันรอบคอไม่ได้ผลก็มีเช่นกัน

อย่าลืมว่าแฟชั่นกางเกงเอวต่ำก็ใช้เทคนิครอบคอวัดไม่ได้ เพราะเรานำไปสวมต่ำกว่าเอวจริง บางคนสวมระดับสะโพกด้วยซ้ำจึงไม่ใช่รอบเอว ฉะนั้นรอบเอวของกางเกงประเภทนี้จะอยู่ตรงสะโพกช่วงบน หากจะคะเนจากรอบคอควรเผื่อให้ขอบกางเกงเลยจากส่วนที่วัดพอดีรอบคออีกสัก ๑ นิ้ว