" /> ฉบับที่ ๓๕๕ กันยายน ๒๕๕๗ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]