24 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 -16.00 น.
นิตยสารสารคดีและร้านหนังสือริมขอบฟ้า
งานเสวนา สารคดีTalk ครั้งที่ 4
“มรดกและวัธนธัมจอมพล ป.” ในเมืองไทย

โดย
รศ.ชาตรี ประกิตนนทการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่องเล่าของชะตากรรม “สถาปัตย์คณะราษฎร” ในศตวรรษที่ ๒๑

เอนก นาวิกมูล
ผู้ก่อตั้ง “บ้านพิพิธภัณฑ์”
อ่าน “ประวัติศาสตร์สิ่งของ” จากยุคจอมพล ป.

บทกวี “ประวัติศาสตร์จอมพล ป.” โดย
กฤช เหลือลมัย
ซะการีย์ยา อมตยา

ผู้ดำเนินรายการ
สุเจน กรรพฤทธิ์ นักเขียนประจำกอง บก. นิตยสารสารคดี

วิดีโองานเสวนา สารคดีTalk ครั้งที่ 4 มรดกและวัธนธัมจอมพล ป. ในเมืองไทย