ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2526
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้อ่านมาก และมีการพิมพ์ซ้ำอีกครั้งในรูปแบบเดิมเมื่อประมาณ พ.ศ. 2540
สำหรับการพิมพ์ครั้งนี้ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใหม่หมด ทั้งเนื้อหา
การออกแบบ รูปเล่ม และที่สำคัญคือการเลือกภาพเพื่อแสดงความงดงามทางศิลปะของจิตรกรรมฝาผนัง
ผสานกับการออกแบบและจัดวางภาพที่สื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงพลังของงานศิลปะไทย

Just Call โทรเลยส่งถึงบ้าน
15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์นี้

พบกับ หนังสือชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย
ประกอบด้วย

  • จิตรกรรมฝาผนังวัดทองธรรมชาติ
  • จิตรกรรมฝาผนังวัดราชสิทธาราม
  • จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์
  • จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
  • จิตรกรรมฝาผนังวัดดุสิดาราม

/// ทดลองอ่านฟรี ที่ www.issuu.com/sarakadeepress ///

ราคา 1,386 จาก 1,960 บาท

โทร 0-2281-6110 ต่อ 105 หรือ 114


ขั้นตอนการชําระเงินและสั่งซื้อ

1.โอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัทวิริยะธุรกิจ จํากัด
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสะพานผ่านฟ้า เลขที่บัญชี 169-3-04344-8
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบางลําภู เลขที่บัญชี 008-2-85686-2
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงศรี
สาขาสามแยกเลขที่บัญชี 046-0-14538-8

2.ส่งใบนําฝากพร้อมทั้งแจ้งชื่อ-ที่อยู่ ชุดหนังสือที่ต้องการ มาทาง
Fax. : 0-2282-7003
E-mail : [email protected]
Line ID: 0815835040
***ฝ่ายสมาชิก ( คุณณี, คุณเอ๋,คุณเล็ก) โทร.0-2281-6110 ต่อ 105, 114