sellbook2015

สารคดี-เมืองโบราณ
รับสมัครน้องๆมาร่วมขายหนังสือด้วยกัน
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 43 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-6 เม.ย. 2558 10:00-21:00 น.

>หากมีคุณสมบัติตามนี้
นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 18-25 ปี
มีใจรักในการขายของ รักหนังสือ
กล้าแสดงออก ขยัน อดทน ยิ้มแย้ม มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีวินัยและความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-6 เม.ย. 2558 ได้

>น้องๆที่สนใจ ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายแบบ #no app #no filter
มาที่ mk_sarakadee@yahoo.com
ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
สัมภาษณ์งานวันที่ 5-6 มีนาคม 2558

>ค่าแรง 400 บาท/วัน และอาหาร 2 มื้อ

>ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่
>สอบถามเพิ่มเติมที่
พี่ผึ้ง 0-2281-6110 ต่อ 107
พี่เชษฐ 08-1658-6583