staff-bookfair2560

สารคดี-เมืองโบราณ
เปิดรับสมัครน้องๆ มาร่วมฝึกประสบการณ์
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 17-25 ปี
• มีใจรักในการขายเป็นชีวิตจิตใจ รักหนังสือ รักการอ่าน
• กล้าแสดงออก ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
• ยิ้มแย้ม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
• สามารถปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2560
• ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น.

สิ่งที่น้องๆ จะได้รับ
• ค่าแรงวันละ 400 บาท
• อาหาร 2 มื้อ / วัน

น้องๆ ที่สนใจ ส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายเหมือนจริง
มาที่ [email protected]

ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560
สัมภาษณ์-คัดเลือก วันที่ 20 มีนาคม 2560
เวลา 13:30 น. สถานที่ บ.วิริยะธุรกิจ จก.

ดาวนโหลดใบสมัคร : https://goo.gl/6zel1y

สอบถามเพิ่มเติม
• พี่อาย 081-658-6584
• พี่ผึ้ง 081-658-6583