สุเจน กรรพฤทธิ์ : รายงาน 

tsuruoka ญี่ปุ่น / เดือนเมษายน ๒๕๕๘ โรงเรียนมัธยมฯ ปลายสตรี “สึรุโอะกะคิตะ” จังหวัดยะมะงะตะ ได้ต้อนรับนักเรียนชายคนแรกและคนเดียวเข้าเรียนเป็นครั้งแรกหลังเปิดรับเฉพาะนักเรียนหญิงมากว่า ๑๑๘ ปี  เขาเป็นหนึ่งในนักเรียนใหม่ ๑๖๐ คนที่โรงเรียนแห่งนี้เปิดรับในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลังจากเตรียมการมานานกว่า ๒ ปีเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อย่างการสร้างห้องน้ำชาย และมีการประกาศเป็นโรงเรียนสหศึกษามาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖

อนึ่งภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมฯ ในญี่ปุ่นจะเปิดภาคการศึกษาในเดือนเมษายน กรณีนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนชายคนดังกล่าวสอบไม่ติดที่อื่น จึงสอบเข้าที่นี่และได้เรียนร่วมกับสาว ๆ  ในวันแรกเขาเป็นคนเดียวที่สวมเครื่องแบบนักเรียนชายท่ามกลางนักเรียนหญิงชุดคอซองนับร้อย  ด้านเครือข่ายพลเมืองญี่ปุ่นเปิดเผยว่า เรื่องนี้ราวกับซีรีส์ในหนังสือการ์ตูน แต่ความจริงย่อมต่างออกไป และเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าชะตากรรมของนักเรียนชายผู้นี้จะเป็นเช่นไร

ที่มาภาพ : http://www.thumbupthumbdown.com/wp-content/uploads/2015/04/Tsuruoka-kita.jpg