สุชาดา ลิมป์ : เรื่อง / ภาพประกอบ : นายดอกมา

taxiเห็นแท็กซี่ในต่างประเทศมักใช้สีเหมือนกันทุกคัน ทำไมของไทยจึงมีหลายสี ?

“สีรถ” คือระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกประกาศให้แท็กซี่ต้องปฏิบัติเพื่อ “จำแนกประเภท”

สมัยก่อนหากเจ้าของรถต้องการมีแท็กซี่มากกว่าหนึ่งคันต้องจดทะเบียนในรูป “นิติบุคคล” (บริษัทหรือสหกรณ์) และต้องกำหนดสีตัวรถของบริษัทหรือสหกรณ์นั้น ๆ ยื่นต่อกรมการขนส่งทางบก โดย “ห้ามแต่ละบริษัทหรือสหกรณ์ใช้สีซ้ำกัน”  ดังนั้นเมื่อไรที่เห็น “รถแท็กซี่สีเดียว” เช่น ฟ้า แดง ชมพู เหลือง ส้ม ฯลฯ แสดงว่าแท็กซี่คันนั้นเป็นขององค์กร

แต่กรมการขนส่งฯ ได้ประกาศให้รถแท็กซี่นิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ต้องใช้ตัวรถ “สีเหลือง” และพ่นข้อความหรือเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วย “สีน้ำเงิน” เท่านั้น ในอนาคตเราจึงอาจไม่ได้เห็นแท็กซี่สีลูกกวาดอีก

ส่วน “รถแท็กซี่สองสี” ปัจจุบันมีเพียงสีฟ้า-แดง และเขียว-เหลือง  สีฟ้า-แดงยังเป็นแท็กซี่นิติบุคคล แต่เป็นรถรุ่นเก่าซึ่งเหลือน้อยคันแล้ว เมื่อต้องทำสีใหม่เจ้าของจะเปลี่ยนเป็นสีเดียวเช่นรถรุ่นใหม่

ส่วนสีเขียว-เหลืองเป็นแท็กซี่ “ส่วนบุคคล” ซึ่งกรมการขนส่งฯ อนุญาตให้ประชาชนจดทะเบียนเป็นของตัวเองภายใต้เงื่อนไขว่าแต่ละคนจะมีแท็กซี่ส่วนบุคคลได้เพียงคันเดียวเท่านั้น