seminar-werasak

นิตยสารสารคดีขอเชิญร่วมงานเสวนา
“๓ พระดี ที่กราบได้สนิทใจ”

หลวงพ่อทวด…เป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำไมเหยียบน้ำทะเลจืด
สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)…หน้าตาเป็นอย่างไร เกี่ยวอะไรกับ ร.๕ และแม่นาก พระโขนงหรือไม่
พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต…พระพุทธเจ้าของชาวอีสาน กับรูปถ่ายทั้ง ๘
ฟังเบื้องหลังนิตยสารสารคดี ฉบับพิเศษ
๓ อริยสงฆ์ แห่งสยามประเทศ
สารคดีที่จะเปิดเผยชีวประวัติอันน่าทึ่ง วัตรปฏิบัติงดงาม
และคำสอนอันคมคาย ของพระอริยสงฆ์
ที่พุทธศาสนิกชนคนไทยเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงสุด

เสวนาโดย วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
ดำเนินรายการโดย ศรัณย์ ทองปาน
วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.
ณ เวทีเอเทรียม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐