bookseller2016

สารคดี-เมืองโบราณ
เปิดรับสมัครน้องๆ มาร่วมฝึกประสบการณ์
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม-10 เมษายน 2559

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 17-25 ปี
 • มีใจรักในการขายเป็นชีวิตจิตใจ
 • รักหนังสือ รักการอ่าน
 • กล้าแสดงออก ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
 • ยิ้มแย้ม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 10 เมษายน 2559
 • ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น.

สิ่งที่น้องๆ จะได้รับ

 • ค่าแรงวันละ 400 บาท
 • อาหาร 2 มื้อ / วัน

น้องๆ ที่สนใจ ส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายเหมือนจริง
มาที่ mksarakadee@gmail.com
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559

 • สัมภาษณ์-คัดเลือกผู้สมัคร วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป/
 • workshop การขาย วันที่ 23 มีนาคม 2559/
 • ดาวนโหลดใบสมัคร : ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมที่

 • พี่เชษฐ 08-1658-6583
 • พี่ผึ้ง 0-2281-6110 ต่อ 107