พร้อมหรือยังกับสังคมผู้สูงอายุ?

พบกับงานสัมมนา AGING WELL The New Frontiers of Service Design information ที่จะเปิดเผยวิธีคิดสำหรับการรับมือกับภาวะสังคมผู้สูงอายุตั้งแต่สังคมสเกลใหญ่ขนาดเมือง ไปจนถึงการออกแบบสิ่งของชิ้นเล็กๆ โดยการบรรยายจากวิทยาการผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากต่างประเทศ

งานสัมมนาจะมีขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2559
ตั้งแต่เวลา 13:00-17:30
ณ ห้อง Grand Ballroom Queen Sirikit National Convention Center QSNCC

สำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/9oa14c2meCzbPkNn2

agingwell01 agingwell02 agingwell03 agingwell04 agingwell05