จากเซคชั่น DISCOVERY เรียบเรียง : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ

chachiyo01

วารสาร Physics Today เผยแพร่งานวิจัยของ ดร.ทีปานิส ชาชิโย เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ขอตบมือดัง ๆ เพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และวงการวิทยาศาสตร์ที่นามสกุลของคนไทยได้รับการตั้งเป็นชื่อสูตรฟิสิกส์สำคัญของโลก อันเป็นผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทย ดร. ทีปานิส ชาชิโย วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” มหาวิทยาลัยนเรศวร

สูตร Chachiyo’s formula ใช้สำหรับการคำนวณหาพลังงานคอร์รีเลชัน (Correlation Energy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสมการทำนายพฤติกรรมของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนในสสาร เดิมสูตรที่เคยใช้กันมาตลอดเวลา ๕๐ ปีนั้นซับซ้อนและเต็มไปด้วยตัวแปรยาวเหยียด ยากแก่การคำนวณอย่างยิ่ง แต่ ดร. ทีปานิส ชาชิโย ได้ค้นพบสูตรที่สั้นและเรียบง่ายโดยเหลือตัวแปรแค่สองตัว นี่จึงเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดครั้งสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาอะตอมและโมเลกุลต่าง ๆ ง่ายขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาวัสดุใหม่ ๆ เช่น วัสดุนาโน หรือโมเลกุลยา ได้รวดเร็วยิ่งกว่าที่ผ่าน ๆ มา

chachiyo02

ว่ากันว่าสูตรฟิสิกส์ชื่อไทยนี้อาจมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลโนเบลสาขาเคมีด้วย…น่าเชียร์ดัง ๆ ไม่น้อยกว่ากีฬาโอลิมปิกนะงานนี้