380special1วิปโยคแห่งศตวรรษ
รัชกาลที่ ๙ เสด็จสู่สวรรคาลัย

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และเป็นความโศกเศร้าแห่งศตวรรษของปวงชนชาวไทย สารคดี ขออัญเชิญ ๙ พระราชดำรัส ๙ พระบรมฉายาลักษณ์ตราตรึงใจ และ ๙ มรดกแห่งพระอัจฉริยภาพ น้อมนำมาย้ำเตือนใจให้ตระหนักในน้ำพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่จะประทับอยู่ในใจของเหล่าพสกนิกรตลอดชั่วกาลนาน กับบันทึกเหตุการณ์ในช่วงปลายรัชกาลที่ ๑-๘  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของ “๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙” ที่จะเป็นวันสำคัญอีกวันในประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นบทบันทึกของยุคสมัยที่เล่าเรื่องราว ปากคำ อารมณ์ ความรู้สึก ของคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ ไว้ให้เป็นที่รับรู้ของคนรุ่นหลังสืบไป

เป็นการ “ตามรอยพ่อ” ด้วยการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี