เรื่องและภาพ : ณัฎฐ์ อัศวไชยชาญ

บรรยากาศท่ามกลางความสูญเสียหลังการเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบ็ธที่ 2(Queen Elizabeth II) แห่งสหราชอาณาจักร หลังจากทรงครองราชย์มายาวนานกว่า 70 ปี และทรงมีพระชนมพรรษา 96 พรรษา

ประชาชนในสหราชอาณาจักรได้เข้าร่วมแสดงความเสียใจตามสถานที่สำคัญต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณพระราชวังทั่วประเทศ มีการวางช่อดอกไม้ จุดเทียน พร้อมป้ายข้อความแสดงความรำลึกถึง และขอบคุณ สมเด็จพระราชินีนาถฯ ที่ทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประมุขของสหราชอาณาจักร และเครือจักรภพมาอย่างยาวนาน

นอกจากบริเวณพระราชวังแล้ว ตามร้านค้าและสถานีในระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ ก็ได้ติดตั้งแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ทั่วกรุงลอนดอนด้วยเช่นกัน

และในเวลา 13.00 นาฬิกาของวันที่ 9 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่นได้มีการยิงสลุตจำนวน 96 นัดตามพระชนมายุของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบ็ธที่2 พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อแสดงความอาลัย

Queen Elizabeth II (1926-2022)
elizbeth01
  • elizbeth09
  • elizbeth08
  • elizbeth07
  • elizbeth06
  • elizbeth05
  • elizbeth04
  • elizbeth03
  • elizbeth02