bookfair60

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45
และ
สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15
29 มี.ค.- 9 เม.ย. 2560 (วันที่ 29 มี.ค. เริ่ม 12.00 – 21.00 น. วันอื่นเริ่ม 10.00-21.00 น.)
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์