เรื่องเด่นประจำฉบับที่ 385 - สารคดี.คอม

เรื่องเด่นประจำฉบับที่ 385

มีนาคม 24, 2017 
1


สารคดี เจาะลึกสถานการณ์ โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ที่ร้อนระอุด้วยสารคดีพิเศษสองเรื่องใหญ่ พร้อมพาผู้อ่านย้อนดู “ประวัติศาสตร์บาดแผล ‘โรงไฟฟ้าถ่านหิน’” ที่กลายเป็นปมแห่งความไม่ไว้วางใจมาถึงปัจจุบัน “จับตาโครงการโรงไฟฟ้าภาคใต้” ที่อาจเข้ามาในอนาคต และชวนค้นหาความกระจ่าง “จริงหรือไม่ คำตอบคือถ่านหินเท่านั้น”

385special1

ภาพ : Greenpeace

เอาถ่านไหม

ท่ามกลางสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าสำรองที่ล้นเกินความต้องการใช้อยู่นับหมื่นเมกะวัตต์ ในปี ๒๕๕๘ หน่วยงานราชการด้านพลังงาน
ยังมีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มอีก โดยใช้ถ่านหินซึ่งคนทั่วโลกตระหนักร่วมกันแล้วว่าเป็นเชื้อเพลิงที่สกปรกที่สุด

โรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้แห่งหนึ่งจะมาลงที่กระบี่ เมืองท่องเที่ยวทำรายได้อันดับ ๔ ของประเทศไทย ปีละกว่า ๖ หมื่นล้านบาท ปลูกปาล์มมากเป็นอันดับ ๒ เศษสิ่งชีวมวลเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าพอใช้ทั้งจังหวัด สอดคล้องกับแนวทางวิสัยทัศน์ กระบี่โกกรีน ที่กำหนดและดำเนินโดยท้องถิ่นมาแต่เดิม

โครงการที่คืบคลานเข้าสู่ที่ตั้งบนพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระดับนานาชาติอย่างเงียบเชียบจึงถูกต่อต้านอย่างครึกโครมจากในพื้นที่จนถึงทำเนียบรัฐบาล
สถานการณ์สุกงอมกระทั่งช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิก EIA ที่ผ่านขั้นตอนมาแบบไม่ชอบ
ธรรม ให้ตั้งต้นจัดทำใหม่โดยเปิดกว้างการมีส่วนร่วมและฟังความเห็นอย่างรอบด้าน

โดยอาจตั้งต้นจากคำถามว่า คุณเอาถ่านไหม

385special2

Tales from Coal Mining
เหมืองถ่านหินข้ามชาติ บทเรียนจากอินโดนีเซีย

สู่ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่ของโลก อินโดนีเซีย

เฉพาะจังหวัดกาลีมันตันตะวันออก มีรายงานว่าพื้นที่ราวร้อยละ ๗๕ อนุมัติเป็นพื้นที่สัมปทานเหมืองถ่านหิน ให้เปิดหน้าดินแล้วใช้เครื่องจักรขุดลึกลงไป

ก้อนฟอสซิลที่หลับใหลมายาวนานถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ทุกวันนี้การลงทุนทำเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียเป็นธุรกิจข้ามชาติที่ดำเนินการโดยหลายประเทศ หนึ่งในนั้นมีทั้งรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนจากประเทศไทย

พักคำถามเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย ข้ามพรมแดนไปดูต้นทางของวัตถุดิบที่ใช้ในโรงไฟฟ้า
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
อังคาร-เก็บตกจากลงพื้นที่ บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี...จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ปลาสดๆ จากป่าชายเลนและคลองตูหยง ขุมทรัพย์น้ำกร่อยแห่งทะเลเทพา (ภาพ : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล) ชายหาดปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จะกลายเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ๒,๒๐๐ เมกกะวัตต์
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓๘๕ มีนาคม ๒๕๖๐ บทความที่ลงในเว็บไซต์ เรื่องเด่นประจำฉบับที่ 385 จากบรรณาธิการ - หน้าหาย SCI-INNO : “DragonflEye”
วิมลรัตน์ ธัมมิสโร : รายงาน ญาตา สิมะวัฒนะ : ถ่ายภาพ [caption id="attachment_21113" align="alignright" width="800"] เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินนั่งภาวนาจิต ตรงข้ามประตู ๔
อังคาร-เก็บตกจากลงพื้นที่ บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี...จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ภาพ : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล ปลายปีที่ผ่านมา ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีระเบิดแก่งแม่น้ำโขงว่า จีนพร้อมจะพิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับคนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ ถือเป็นการมอบขวัญปีใหม่ให้คนไทย สร้างความงุนงงสงสัยให้กับผู้ที่ติดตามข่าวเป็นอย่างมาก
สัมภาษณ์  : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ ถ่ายภาพ  : ประเวช ตันตราภิรมย์ “มายาคติด้านพลังงานเรื่องไหนร้ายแรงที่สุด” เป็นคำถามที่ผมไม่ต้องรอคำตอบจากหญิงสาวตรงหน้า เพราะเธอสวนกลับแทบทันทีว่า “เยอะมาก !” ตามด้วยคำอธิบายที่พรั่งพรูมาราวกับสายน้ำ สฤณี อาชวานันทกุล คือสาวไฮเปอร์ระดับตัวแม่ เธอมีหลายสิบภาคในตัวเอง ทั้งนักเขียน นักแปล ผู้ก่อตั้งสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า สำนักพิมพ์ openworld เจ้าของสำนักพิมพ์ชายขอบ จัดพิมพ์หนังสือแนวบทกวี (งานเขียนที่เธอชื่นชอบ) นักเล่นบอร์ดเกมมือวางอันดับ ๑ (แทบไม่มีสัปดาห์ไหนที่เธอไม่เล่น) ไปจนถึงภาคนักเคลื่อนไหว ถ้ายังจำกันได้ ก่อนหน้านี้เธอเป็นแถวหน้าในการคัดค้านกฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ยากจะจินตนาการว่าใน ๑ วันเธอแบ่งภาคทำกิจกรรมอะไรบ้าง แต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ผมขอแทรกเวลาในเย็นวันหนึ่ง เพื่อนัดคุยกับเธอในภาคนักวิชาการสายเศรษฐศาสตร์ และหัวเรือใหญ่คนหนึ่งของบริษัทป่าสาละ จำกัด ที่นิยามตนเองว่าเป็นบริษัท “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” แห่งแรกในประเทศไทย เน้นการจัดทำงานวิจัย การอบรม และจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ sustainable development ซึ่งกำลังเป็นคำฮอตฮิต หลังจากที่สหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๑๗ ข้อ (sustainable development goals หรือ SDGs 17) เมื่อปี ๒๕๕๘ ทำให้รัฐบาลไทยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งนายกรัฐมนตรียังเสนอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในเวทีการประชุมระดับโลก ล่าสุดในช่วงประเด็นร้อนของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ สฤณีโพสต์ลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีพีดีเอฟของหนังสือชื่อ มายาคติพลังงาน ที่จัดทำโดยบริษัทป่าสาละ จำกัด (เขียนโดย สฤณี อาชวานันทกุล ณัฐเมธี สัยเวช และ สุณีย์ ม่วงเจริญ) ในเล่มรวมคำถามคำตอบที่พยายามให้ตรรกะ วิธีคิด พร้อมข้อมูล ที่จะทลายมายาคติหลายเรื่องเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในประเทศไทย เช่น ตกลงเมืองไทยรวยน้ำมันไหม ค่าไฟต้องแพงไหม นิวเคลียร์ถูกจริงไหม พลังงานแสงอาทิตย์แพงจริงไหม (สนใจดาวน์โหลดได้ ที่นี่ “ถ้าจะพูดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน เราต้องพูดถึงการจัดการพลังงานด้วย เพราะพลังงานเป็นตัวขับเคลื่อนทุกสิ่งอย่าง และไม่มีทางที่เราจะพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนด้วยการใช้พลังงานสกปรก” เธอย้ำ การคุยกับหญิงสาวมากพลังครั้งนี้จึงพัลวันกันหลายหัวข้อโดยมี “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นแกนหลักใจกลางความยุ่งเหยิง