#๑ปีต่อมา
พยายามทำใจมาโดยตลอด
นึกเอาเองว่าเข้มแข็งขึ้นแล้ว
รู้สึกเหมือนคลายความโศกเศร้าลงไป

กระทั่งวันนี้ในปฏิทินเวียนมาถึงอีกครั้ง
จึงตระหนักว่า
ลึกลงไปข้างในนั้น
ว่างโหวง

เวลา ๓๖๕ วันอาจดูเหมือนนาน
แต่ก็ยังนานไม่พอ

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑ ปีที่ “ไม่มีพ่อ”
คำ : ศรัณย์ ทองปาน

1yearlater01

1yearlater02

1yearlater03

1yearlater04

1yearlater05

1yearlater06

1yearlater07

1yearlater08

1yearlater09

1yearlater10

1yearlater11

1yearlater12

1yearlater13

1yearlater14

1yearlater15

1yearlater16

1yearlater17

1yearlater18

1yearlater19

1yearlater20

4mum01