๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
๏ แสนระกำคร่ำครวญรัญจวนจิตต์
ดังเศียรขาดกลาดกลางในทางทิศ
เจ้าชีวิตสวรรคตสลดใจ

คำ : คำกลอนสรรเสริญพระบารมี ของขุนสารัตถ์ธุรธำรง

15oct01

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

15oct02

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

15oct03

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

15oct04

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

15oct05

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

15oct06

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

15oct07

ภาพ เมราณี สมัยวิจิตรกร

15oct08

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

15oct09

ภาพ เมราณี สมัยวิจิตรกร

15oct10

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

15oct11

ภาพ เมราณี สมัยวิจิตรกร

15oct12

ภาพ เมราณี สมัยวิจิตรกร

15oct13

ภาพ นิชาภา ธนสินธีรชาติ

15oct14

ภาพ นิชาภา ธนสินธีรชาติ

15oct15

ภาพ นิชาภา ธนสินธีรชาติ

15oct16

ภาพ วุฒิชัย เสือใหญ่

15oct17

ภาพ วรรษมน ไตรยศักดา

15oct18

ภาพ วริศ โสภณพิศ

15oct19

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

15oct20

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร