#ใกล้วันที่ไม่อยากให้มาถึง:

ซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ก่อนรุ่งสางของวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
รอบท้องสนามหลวงคลาคล่ำด้วยผู้คน
ที่มารอผ่านจุดคัดกรองเข้าชมการซ้อมย่อย
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเสมือนจริง
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
.
๙.๐๙ น. กองพันทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ยิงสลุตเป็นสัญญาณ
ริ้วขบวนฯ ที่มีพระบรมวงศานุวงศ์ ราชสกุล ทหารกองเกียรติยศสามเหล่าทัพ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกว่า ๓,๐๐๐ คน
เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ
สง่างาม แน่วแน่ ไม่หวั่นไหว
ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ถวายพระจอมจักรินทร์
เพื่อผดุงไว้ซึ่งพระเกียรติยศสูงสุด
.
แม้มีพยากรณ์อากาศว่าฝนอาจตก
แต่การณ์กลับกลาย
สภาพอากาศเอื้อให้การซ้อมเป็นไปอย่างราบรื่น
ความงดงามและพร้อมเพรียงของริ้วขบวนฯ
สะกดตรึงผู้ชมแทบลืมหายใจ
เมื่อพระมหาพิชัยราชรถเคลื่อนผ่าน
ปี่กลองกำสรวลเศร้า
ระงมเสียงสะอื้นไห้ทั่วท้องทุ่งพระเมรุ

คำ : วิชญดา ทองแดง


close-day01
ภาพ อาทิตย์ ทองสุทธิ์

close-day02

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

close-day03

ภาพ วริศ โสภณพิศ

close-day04

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

close-day05

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

close-day06

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

close-day07

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

close-day08

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

close-day09

ภาพ ภาณุรุจ พงษ์วะสา

close-day10

ภาพ วริศ โสภณพิศ

close-day11

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ

close-day12

ภาพ วริศ โสภณพิศ

close-day13

ภาพ วริศ โสภณพิศ

close-day14

ภาพ วริศ โสภณพิศ

close-day15

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

close-day16

ภาพ ภาณุรุจ พงษ์วะสา

close-day17

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

close-day18

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

close-day19

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

close-day20

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ

close-day21

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

close-day22

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

close-day23

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

close-day24

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

close-day25

ภาพ ไลลา ตาเฮ

close-day26

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

close-day27

ภาพ ไลลา ตาเฮ

close-day28

ภาพ ไลลา ตาเฮ