#แสงเทียน

คืนวันศุกร์ที่ตลาดอัมพวา ริมคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ปกติเป็นช่วงเวลาคึกคักจอแจที่สุดวันหนึ่งในรอบสัปดาห์ แต่ช่วงหัวค่ำของวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ความอึกทึกที่เคยมีกลับแปรเปลี่ยนเป็นความสงบสงัดสำรวม

ระหว่างงาน “สมุทรสงครามร้อยดวงใจ ใต้แสงพระบารมี” ทั้งพ่อค้าแม่ขายในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่างถิ่น ต่างร่วมกันแสดงความระลึกถึง และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เทียนเล่มน้อยส่องแสงสว่างนวล ฉาบทาพระบรมฉายาลักษณ์ในมือ สะท้อนผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับ

คำ : ศรัณย์ ทองปาน

candlelight01

ภาพ ศุภณัฐ ผากา

candlelight02

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

candlelight03

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

candlelight04

ภาพ ศุภณัฐ ผากา

candlelight05

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

candlelight06

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

candlelight07

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

candlelight08

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

candlelight09

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

candlelight10

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร