#เช้านี้ที่กรุงเทพฯ

คืนวันที่ ๒๕ ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ หลายล้านชีวิตคงนอนหลับไม่เต็มตา

เพราะ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ คือกำหนดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ที่ประชาชนขานพระนามอย่างเรียบง่ายว่า “ในหลวงรัชกาลที่ ๙”
สำหรับคนไทยรุ่นปัจจุบันที่ส่วนใหญ่เกิดและเติบโตมาในรัชสมัยอันยาวนานของพระองค์

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ คือวันประวัติศาสตร์
ที่ทุกคนจะจดจำรำลึกไปจนตลอดชีวิต

คำ : อัมพร ทรงกลด

26morning01ภาพ เมราณี สมัยวิจิตรกร

26morning02

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาเจริญ

26morning03

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาเจริญ

26morning04

ภาพ วริศ โสภณพิศ

26morning05

ภาพ เมธิชัย เตียวนะ

26morning06

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

26morning07

ภาพ เมธิชัย เตียวนะ

26morning08

ภาพ วริศ โสภณพิศ

26morning09

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

26morning10

ภาพ วริศ โสภณพิศ

26morning11

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

26morning12

ภาพ วริศ โสภณพิศ

26morning13

ภาพ อาทิตย์ ทองสุทธิ์

26morning14

ภาพ อัมพร ทรงกลด

26morning15

ภาพ อัมพร ทรงกลด

26morning16

ภาพ วรวัฒน์ วิรัตนโภคินทร์

26morning17

ภาพ อัมพร ทรงกลด

26morning18

ภาพ กาญจนา สุระประพันธ์

26morning19

ภาพ กาญจนา สุระประพันธ์

26morning20

ภาพ วริศ โสภณพิศ

26morning21

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

26morning22

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

26morning23

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

26morning24

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

26morning25

ภาพ ภาณุรุจ พงษ์วะสา

26morning26

ภาพ ภาณุรุจ พงษ์วะสา

26morning27

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

26morning28

ภาพ ภาณุรุจ พงษ์วะสา