#ครั้งสุดท้ายใกล้เบื้องพระยุคลบาท

ในความทรงจำนานแสน
พระบาทคู่นั้นย่างไปทั่วทุกถิ่นแดน
เนิ่นนานตลอดรัชสมัย

ณ บริเวณรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง
ประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคเดินทางมารวมตัวกันข้ามวันข้ามคืน
เฝ้ารอเวลาผ่านจุดคัดกรอง
เพื่อเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
แม้มิใช่สายโลหิตแต่ก็ล้วนเป็นญาติมิตรร่วมแผ่นดิน
ทุกคนต่างมาด้วยรู้สึกเดียวกัน
คือความทรงจำงดงามที่มีต่อพระองค์
เราต่างเศร้า …
ก็จะมีโศกใดในแผ่นดินเล่าเสมอเหมือน
ยิ่งเข้าใกล้ชั่วโมงที่ไม่อยากให้มาถึงมากเท่าใด
ใจยิ่งพร้อมสลายลงเท่านั้น
แม้วันนี้พระบาทคู่นั้นมิได้ก้าวย่างเหมือนวันวาน
แต่ภาพของพระองค์ท่านยังคงสถิตอยู่ในใจ
จึงขอโอกาสใกล้เบื้องพระยุคลบาทเป็นครั้งสุดท้าย
ให้ได้ตราตรึงอยู่ในความทรงจำอีกแสนนาน

คำ : วิชญดา ทองแดง

lastapproach01

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

lastapproach02

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ

lastapproach03

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

lastapproach04

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

lastapproach05

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ

lastapproach06

ภาพ วริศ โสภณพิศ

lastapproach07

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

lastapproach08

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

lastapproach09

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

lastapproach10

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

lastapproach11

ภาพ วริศ โสภณพิศ

lastapproach12

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

lastapproach13

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

lastapproach14

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ

lastapproach15

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

lastapproach16

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

lastapproach17

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

lastapproach18

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

lastapproach19

ภาพ วริศ โสภณพิศ

lastapproach20

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร