#สัตยาธิษฐาน

๏ แม้นมีอุกาศพระจะอุบัติ ณมนุษยพบไหน
ขอจุ่งพระองค์อุบัติใน วรเทพบุรีศรี

๏ เป็นเจ้าณเหล่านิกรไทย ดุจบรรพกาลมี
สมดั่งประสงค์พศกจี- รสมัยเสมอเทอญฯ

ฉันท์บูชาพระคุณของคณะหนังสือพิมพ์สยามราษฎร์ จากหนังสือ “คำกลอนสรรเสริญพระบารมี”

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารประดิษฐาน ณ ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร

sattaya01

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

sattaya02

ภาพ ไลลา ตาเฮ

sattaya03

ภาพ ไลลา ตาเฮ

sattaya04

ภาพ ภาณุรุจ พงษ์วะสา

sattaya05

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

sattaya06

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

sattaya07

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

sattaya08

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

sattaya09

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

sattaya10

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

sattaya11

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

sattaya12

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

sattaya13

ภาพ วริศ โสภณพิศ

sattaya14

ภาพ วริศ โสภณพิศ

sattaya15

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

sattaya16

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

sattaya17

ภาพ ภาณุรุจ พงษ์วะสา

sattaya18

ภาพ ภาณุรุจ พงษ์วะสา

sattaya19

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

sattaya20

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

sattaya21

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

sattaya22

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร