ประมวลภาพการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

พฤศจิกายน 9, 2017 
0


ประมวลภาพการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ริ้วขบวนที่ ๑, ๒ และ ๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

21oct01

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

21oct02

ภาพศุภณัฐ ผากา

21oct03

ภาพ ไลลา ตาเฮ

21oct04

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

21oct05

ภาพ ปณัสย์ พุ่มริ้ว

21oct06

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

21oct07

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

21oct08

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

21oct09

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

21oct10

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

21oct11

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

21oct12

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

21oct13

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

21oct14

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

21oct15

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

21oct16

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

21oct17

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

21oct18

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

21oct19

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

21oct20

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
๏ อัญเชิญพระโกษฐ์ขึ้น บุษบกประดิษฐาน พิไชยรถกาญ- จนทาบประเทืองวาม ๏ เรียบริ้วพยูห์ยาตร ระดะดาษระดับงาม คู่เคียงประจำหลาม ระยะแลสะพรึบพราย ๏ เครื่องสูงก็พรักพร้อม อภิรุมและชุมสาย แตรสังข์และกลองราย และมโหรธึกขาน
ประมวลภาพการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วยริ้วขบวนที่ ๔, ๕ และ ๖ ซึ่งในริ้วขบวนที่ ๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
#เรามีในหลวงองค์เดียวกัน ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทุกขณะที่หัวใจทุกดวง ร่วมขบวนแถวยาวเหยียด มุ่งหน้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อร่วมชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรอร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ซึ่งเปิดให้ประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ช่วงแรกระหว่างเวลา ๙.๐๐
#เหลือคณานับ เนื่องด้วยมีประชาชนจำนวนมากปรารถนาจะได้เข้าไปในปริมณฑลของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีการเปิดพื้นที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา จากจำนวน ๔ หมื่นในครั้งแรกที่ประกาศ เมื่อใกล้วันพระราชพิธีทางผู้รับผิดชอบจึงเพิ่มพื้นที่ใหม่ขึ้นอีก รองรับคนเพิ่มเป็น ๗ หมื่น และทวีขึ้นไปจนเกินหนึ่งแสนคนในที่สุด แต่ไม่ว่าจะให้มีพื้นที่อีกสักเท่าใดก็คงไม่พอ มหาชนชาวสยาม ทั้งหญิง ชาย
เจ็ดโมงเช้า ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่แยกผ่านฟ้าลีลาศ กลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร กำลังรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดงาน ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่แจกจ่ายยาสามัญให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ยาแก้ปวด ยาแก้ไข ยาลดน้ำมูก ยาแก้วิงเวียนศีรษะ ถูกบรรจุในซองขนาดเล็ก พร้อมส่งต่อให้แก่ผู้ต้องการ ยาเหล่านี้จำเป็นมาก

ปิดโหมดสีเทา