ประมวลภาพการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ริ้วขบวนที่ ๑, ๒ และ ๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

21oct01

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

21oct02

ภาพศุภณัฐ ผากา

21oct03

ภาพ ไลลา ตาเฮ

21oct04

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

21oct05

ภาพ ปณัสย์ พุ่มริ้ว

21oct06

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

21oct07

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

21oct08

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

21oct09

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

21oct10

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

21oct11

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

21oct12

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

21oct13

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

21oct14

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

21oct15

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

21oct16

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

21oct17

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

21oct18

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

21oct19

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

21oct20

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ