ประมวลภาพการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - สารคดี.คอม

ประมวลภาพการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

พฤศจิกายน 9, 2017 
0


ประมวลภาพการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ริ้วขบวนที่ ๑, ๒ และ ๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

21oct01

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

21oct02

ภาพศุภณัฐ ผากา

21oct03

ภาพ ไลลา ตาเฮ

21oct04

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

21oct05

ภาพ ปณัสย์ พุ่มริ้ว

21oct06

ภาพ ณัฐพล สุวรรณภักดี

21oct07

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

21oct08

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

21oct09

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

21oct10

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

21oct11

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

21oct12

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

21oct13

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

21oct14

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

21oct15

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

21oct16

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

21oct17

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

21oct18

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

21oct19

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

21oct20

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓๙๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภาพปก : ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ ภาพหน้าสารบัญ : ภาณุรุจ พงษ์วะสา บทความที่ลงในเว็บไซต์ ยังไม่มีบทความลงเว็บไซต์ เรื่องเด่นในฉบับ สัตยาธิษฐาน ส่ง “พ่อ” สู่สวรรค์ -
#หนี่งในนั้น ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ จึงมีการกำหนดจำนวนผู้ที่จะได้เข้าร่วมชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสสริยยศในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพไว้ที่ ๔ หมื่นคน ตัวเลขนี้อาจฟังดูเหมือนไม่ใช่น้อยๆ แต่หากคิดดูอีกที นั่นเป็นเพียงร้อยละ ๐.๐๕ ของประชากรไทยทั้งประเทศ หรือคิดง่ายๆ ว่าคนไทยทุก ๑ หมื่นคนจะมีผู้ที่โชคดีได้เข้าไปยังพื้นที่ตรงนั้นในวันนั้นเพียงห้าคน น่านับถือน้ำใจและพลังศรัทธาของพี่น้องคนไทยเหล่านี้
๏ อัญเชิญพระโกษฐ์ขึ้น บุษบกประดิษฐาน พิไชยรถกาญ- จนทาบประเทืองวาม ๏ เรียบริ้วพยูห์ยาตร ระดะดาษระดับงาม คู่เคียงประจำหลาม ระยะแลสะพรึบพราย ๏ เครื่องสูงก็พรักพร้อม อภิรุมและชุมสาย แตรสังข์และกลองราย และมโหรธึกขาน
ประมวลภาพการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วยริ้วขบวนที่ ๔, ๕ และ ๖ ซึ่งในริ้วขบวนที่ ๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
#เรามีในหลวงองค์เดียวกัน ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทุกขณะที่หัวใจทุกดวง ร่วมขบวนแถวยาวเหยียด มุ่งหน้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อร่วมชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรอร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ซึ่งเปิดให้ประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ช่วงแรกระหว่างเวลา ๙.๐๐