hope02

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ : ๑๘.๑๕ นาฬิกา

จุดคัดกรองหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ปิดลงหลังจากประชาชนผ่านเข้าพื้นที่ชั้นในครบ ๕,๐๐๐ คน ตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกาแล้ว แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายที่ยืนหยัดรอต่อคิวจนหางแถวยาวเข้าไปถึงในซอยดำเนินกลางใต้

แม้รู้ทุกคนรู้ดีว่ามีโอกาสเพียงน้อยนิด ถึงอย่างนั้นก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจ

ขอเพียงได้อยู่ใกล้พื้นที่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้มากที่สุด

นี่คือพลังศรัทธาอันเปี่ยมล้น

รายงาน / ภาพ : สุชาดา ลิมป์