#ดอกไม้เพื่อพ่อ

๐๕.๓๐ นาฬิกา วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ซุ้ม “ดอกไม้เพื่อพ่อ” บนถนนจักรเพชร ย่านปากคลองตลาด ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ชุมชนปากคลองตลาด และประชาชนจิตอาสา ยังคงมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาบันทึกภาพความงดงามของดอกไม้อย่างไม่ขาดสาย โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาจากมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ คอยความดูแลอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด

“ถ่ายรูปให้ไหมครับ”
“อย่ายืนขวางทางออกนะครับ”
“เดินสวนกลับเข้ามาไม่ได้นะคะ เดี๋ยวชนคนที่เพิ่งเข้ามาค่ะ”

“ดอกไม้เพื่อพ่อ” เปิดให้เข้าชื่นชมจนถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยในระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๐๐.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะปิดชั่วคราว เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

คำ : พรรณภา แสงยะรักษ์
ภาพ : ภาณุรุจ พงษ์วะสา

flowerfordad01

flowerfordad02

flowerfordad03

flowerfordad04