ประมวลภาพการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วยริ้วขบวนที่ ๔, ๕ และ ๖ ซึ่งในริ้วขบวนที่ ๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมซ้อมในริ้วขบวนด้วย ส่วนริ้วขบวนที่ ๖ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ฐานะผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศ ทรงร่วมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ถือเป็นการซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งสุดท้าย ก่อนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคมนี้

22oct01

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

22oct02

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

22oct03

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

22oct04

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

22oct05

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

22oct06

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

22oct07

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

22oct08

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

22oct09

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

22oct10

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

22oct11

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

22oct12

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

22oct13

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

22oct14

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

22oct15

ภาพ ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล

22oct16

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ

22oct17

ภาพ วริศ โสภณพิศ

22oct18

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง