#สัปดาห์คิดถึงแมกกาซีน

#ชมนิทรรศการขนาดย่อม
นิตยสารไทย ฉบับที่ ๑
ที่วางแผงในปี ๒๕๒๘ ถึงปัจจุบัน กว่า ๒๐๐ หัว
จากการสะสมของคุณจำนงค์ ศรีนวล

#เลือกซื้อ
สิ่งพิมพ์หายากและนิตยสารเก่า
บนแผงหนังสือไทย
ในช่วง ๖๐ ปีที่ผ่านมา กว่า ๑๐,๐๐๐ เล่ม
รวบรวมมาจำหน่ายเฉพาะงานนี้เท่านั้น

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
ที่ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

imissmagazine