4 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สารคดี-เมืองโบราณจัดงานเสวนา
“เสน่ห์นนท์” นนทุบรีศรีมหาสมุทร สู่…นนทบุรีศรีมหานคร
โดยมีอาจารย์พิศาล บุญผูก ชาวนนทบุรีและผู้เชี่ยวชาญด้านมอญศึกษา
มาให้ความรู้ด้านประวัติความเป็นมาต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี
ให้เราได้ฟังกัน โดยมีคุณศรัณย์ ทองปาน ดำเนินรายการ

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ของจังหวัดนนทบุรี
โดยได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
พร้อมทั้งหนังสืออีกหลายเล่มที่นับเป็นขุมทรัพย์ความรู้ของจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดอ่านฟรีได้ ที่นี่

ในงานนี้มีชาวนนทบุรีและหน่วยงานต่างๆ จังหวัดนนทบุรีให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างล้นหลาม สารคดี-เมืองโบราณ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน รวมถึงอาจารย์พิศาล บุญผูก ที่มาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้

___

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
สารคดี-เมืองโบราณ ลด ล้าง คลังหนังสือ
3-7 ตุลาคม 2561 ณ บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด

 

sanaenont01 sanaenont02 sanaenont03 sanaenont04 sanaenont05 sanaenont06 sanaenont07 sanaenont08 sanaenont09 sanaenont10 sanaenont11