บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์
เฉลิมสวัสดิ์รัฐสีมา
พระบารมีเกริกก้องฟ้า
ปกประชาราษฎร์ร่มเย็น

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานนิตยสาร สารคดี 
บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ภาพ : ฝ​่ายภาพสารคดี