happystory happystory01 happystory02 happystory03 happystory04 happystory05 happystory06 happystory07 happystory08 happystory09 happystory10 happystory11 happystory12 happystory13 happystory14 happystory15 happystory16 happystory17 happystory18 happystory19 happystory20 happystory21 happystory22 happystory23 happystory24 happystory25 happystory26 happystory27 happystory28 happystory29 happystory30

ขอให้ผู้มีรายชื่อจากนี้ส่งข้อความยืนยันสิทธิ์โดยแจ้งลำดับและชื่อทีม ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
ที่ inbox เพจ Sarakadee Activity

ผู้ที่ไม่แจ้งรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ (ทางโครงการจะให้โอกาสผู้ติดลำดับสำรองต่อไป)

#รายชื่อสำรอง
1 ทีมanimals.around.me
2 ทีมกระเป๋าใส่แว่น
3 ทีม Double M
4 ทีมราชภัฏนครสวรรค์
5 ทีมช่วงเวลาแห่งรอยยิ้ม
6 ทีมมึงสันป่าไหม
7 ทีม 2 ครับ
8 ทีม สสส.
9 ทีม ThreeP DoubleN
.
*หมายเหตุ
1. ทีมที่ผ่านเข้ารอบค่ายนักเล่าความสุข จะมีค่ามัดจำกิจกรรม ทีมละ 500 บาท
โดยท่านจะได้รับเงินมัดจำคืน ณ จุดลงทะเบียน ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
2. 30 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องส่งตัวแทนของทีมเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 ท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมวัน “นักเล่าความสุข” วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.45 น.
ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
https://goo.gl/maps/trDk6uLKGhwYX3k79
3. ทีมที่ติดรายชื่อสำรองกรุณาแจ้งยืนยันสิทธิ์ของท่านเช่นกัน
กรณีมีการสละสิทธิ์ทีมงานจะติดต่อทีมสำรองภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
.
ติดต่อสอบถาม โทร.0-2547-2700 ต่อ 319,120 / 09-0982-1130 (ชม)
#นิตยสารสารคดี #สสส #ธนาคารจิตอาสา #ความสุขประเทศไทย