ขอให้ผู้มีรายชื่อจากนี้ส่งข้อความยืนยันสิทธิ์โดยแจ้งลำดับและชื่อทีม ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
ที่ inbox เพจ Sarakadee Activity

ผู้ที่ไม่แจ้งรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ (ทางโครงการจะให้โอกาสผู้ติดลำดับสำรองต่อไป)

#รายชื่อสำรอง
1 ทีมanimals.around.me
2 ทีมกระเป๋าใส่แว่น
3 ทีม Double M
4 ทีมราชภัฏนครสวรรค์
5 ทีมช่วงเวลาแห่งรอยยิ้ม
6 ทีมมึงสันป่าไหม
7 ทีม 2 ครับ
8 ทีม สสส.
9 ทีม ThreeP DoubleN
.
*หมายเหตุ
1. ทีมที่ผ่านเข้ารอบค่ายนักเล่าความสุข จะมีค่ามัดจำกิจกรรม ทีมละ 500 บาท
โดยท่านจะได้รับเงินมัดจำคืน ณ จุดลงทะเบียน ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
2. 30 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องส่งตัวแทนของทีมเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 ท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมวัน “นักเล่าความสุข” วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.45 น.
ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
https://goo.gl/maps/trDk6uLKGhwYX3k79
3. ทีมที่ติดรายชื่อสำรองกรุณาแจ้งยืนยันสิทธิ์ของท่านเช่นกัน
กรณีมีการสละสิทธิ์ทีมงานจะติดต่อทีมสำรองภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
.
ติดต่อสอบถาม โทร.0-2547-2700 ต่อ 319,120 / 09-0982-1130 (ชม)
#นิตยสารสารคดี #สสส #ธนาคารจิตอาสา #ความสุขประเทศไทย