Trans Photo Projects: Self-Portrait สำหรับ Transgender และ ช่างภาพ (ไม่จำกัดเพศ)

#OpenCall Trans Photo Projects: Self-Portrait สำหรับ Transgender และ ช่างภาพ (ไม่จำกัดเพศ)

Self-Portrait: My Trans Life Journey

นิตยสารสารคดี เปิดพื้นที่ร่วมกิจกรรมให้กับบุคคลที่นิยามตนเองว่าเป็นทรานส์ (Trans) และช่างภาพ (ไม่จำกัดเพศ) มาบอกเล่าเรื่องราวความหลายทางเพศในสังคมผ่านตัวบุคคลที่เป็น ทรานส์ ในเรื่องราวการเติบโต การเปลี่ยนผ่าน การค้นหาตนเอง หรือการมีความสุขกับความหลากหลายทางเพศ ของตนผ่านการเล่าเรื่องจากถ่ายภาพ และเขียนบรรยายความรู้สึกในเรื่องที่ต้องการจะบอกแก่สังคม


กติกา (ของทรานส์)

1. บุคคลที่นิยามตนเองว่าเป็น ทรานส์ (Trans) ไม่ว่าจะนิยามว่า Transgender, Transsexual, Trans Woman, Trans Man, Non-binary, Queer, ผู้หญิงข้ามเพศ, ผู้ชายข้ามเพศ และไม่จำเป็นต้องเป็นช่างภาพ
2. ส่งภาพถ่ายภาพตนเองแบบ Self-Portrait จำนวน 1-5 ใบ
3. เขียนบรรยายความรู้สึกตนเองในสิ่งที่อยากเล่าให้ผู้คนได้รับรู้ เกี่ยวการเป็น ‘ทรานส์’ ของตนเอง
4. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ทั้งการถ่ายภาพ และคำบรรยาย
5. ทางทีมงานจะพิจารณาภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึงวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น.

กติกา (ของช่างภาพ)

1. เป็นช่างภาพมืออาชีพ หรือมือสมัครเล่น ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
2. ถ่ายภาพเล่าเรื่องของทรานส์ (Trans) ไม่ว่าจะนิยามว่า Transgender, Transsexual, Trans Woman, Trans Man, Non-binary, Queer, ผู้หญิงข้ามเพศ, ผู้ชายข้ามเพศ จำนวน 1-5 ใบ (สามารถเป็นภาพเดี่ยว หรือภาพส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์ ที่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารอื่นมาก่อน และช่างภาพเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพ)
3. พร้อมกับเขียนคำบรรยายภาพเพื่อเล่าเรื่องที่จะสื่อสาร
4. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอภาพ และเรื่องได้อย่างเต็มที่
5. ทางทีมงานจะพิจารณาภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึงวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น.

#ของที่ระลึก ภาพที่ได้รับคัดเลือกจะได้ตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดี และได้เล่มนิตยสารสารคดีฉบับ 435 มิถุนายน 2564

ร่วมกิจกรรมกรอกแบบฟอร์มได้ ที่นี่