บทนำ : สุเจน กรรพฤทธิ์
ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

ย่ำรุ่ง 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2564

เช้าวันเดียวกันนี้เมื่อ 89 ปีที่แล้ว การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปในระดับพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน

คณะบุคคลที่ต่อมาประวัติศาสตร์จะบันทึกชื่อคณะของพวกเขาว่า “คณะราษฎร” ได้ปฏิบัติการสายฟ้าแลบยึดอำนาจจากระบอบกษัตริย์ในช่วงย่ำรุ่งของวันที่ 24 มิถุนายน 2475

ไม่ว่าคนรุ่นต่อมาจะวิเคราะห์หรือตีความปฏิบัติการของพวกเขาอย่างไร แต่ผลที่เกิดขึ้นคือ ได้เกิด “ระบอบรัฐธรรมนูญ” ขึ้นเป็นครั้งแรกในสยาม

หลังจากนั้นคือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ 89 ปี บนเส้นทางประชาธิปไตย

วิกฤตการเมืองที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2549 การก่อรัฐประหารสองครั้งในรอบ 15 ปี การชุมนุมของคนสองเสื้อสี ต่างมุมการเมือง ยังทำให้วันนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ในการทำกิจกรรมทางการเมืองของคนหลากหลายกลุ่ม

ในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยโลก การเปลี่ยนผ่านสังคมสู่ประชาธิปไตย ใช้เวลายาวนานนับศตวรรษ

89 ปี ประชาธิปไตยไทย ถ้าเทียบกับอายุคน

ดูเหมือนเราจะยังไม่พ้น “จุดเริ่มต้น” ในการเดินทาง

รุ่งสาง 89 ปี หลังจากวันนั้น
24june2021 2
24june2021 3
24june2021 4
24june2021 5
24june2021 6
24june2021 7