ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

ฉีดวัคซีน 75+ Only

ด้วยความห่วงใยผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงและอาจเข้าไม่ถึงระบบบริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนออนไลน์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงริเริ่มมาตรการใหม่ในการให้บริการแก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๗๕ ปีขึ้นไป (คือเกิดก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙) โดยให้ครอบครัว ลูกหลานผู้ดูแล หรือคนใกล้ชิด สามารถพามารับบริการวัคซีนโควิด-๑๙ แบบ On-site ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

ในวันนี้ วันแรกของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เราจึงได้เห็นคุณตาคุณยาย (ตลอดจนหลวงพ่อและแม่ชี) มากหน้าหลายตา พร้อมด้วยวีลแชร์และผู้ติดตาม มาเข้าคิวรอรับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ กันอย่างเนืองแน่น ตั้งแต่เช้าตรู่

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๗๕ ปี ที่ต้องการฉีดวัคซีน สามารถเข้ารับบริการได้ทางประตู ๑ ของสถานีกลางบางซื่อ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐-๑๘.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 • 75vaccine02
 • 75vaccine03
 • 75vaccine04
 • 75vaccine05
 • 75vaccine06
 • 75vaccine07
 • 75vaccine08
 • 75vaccine09
 • 75vaccine10
 • 75vaccine11
 • 75vaccine12
 • 75vaccine13
 • 75vaccine14