เรื่องและภาพ : วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์

ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหนักหน่วงในประเทศไทย ผู้คนจำนวนมากถูกพบว่ามีเชื้อไวรัส และถูกนำไปรักษายังโรงพยาบาล และท่ามกลางการรักษาเหล่านั้น ผู้คนนับพันไม่อาจรักษาชีวิตของตนต่อไปได้

แม้จะสิ้นชีวิตไปแล้ว แต่หลายครอบครัวกลับไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดการศพของญาติมิตรที่เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมาตรการการเคลื่อนย้าย และฌาปนกิจที่เข้มข้น มูลนิธิสยามนนทบุรีนับเป็นหนึ่งในกลุ่มอาสาสมัครภาคเอกชน ที่ก้าวเข้ามาดูแลโมงยามสุดท้ายบนร่างไร้วิญญาณ

โดยตลอดเดือนกรกฎาคมมูลนิธิสยามนนทบุรีนำส่งร่างผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปทำพิธีฌาปนกิจในวัดรอบๆ เขตบางใหญ่เป็นจำนวนมากกว่า 245 ศพ และตัวเลขยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ฌาปนกิจ โควิด-19
การซีลขอบโลงและรอยต่อด้วยเทปกาวเป็นสิ่งที่ ‘ต้องทำ’ในทุกครั้งก่อนทำการขนย้าย เทปกาวเหล่านี้จะไม่ถูกแกะออก และจะถูกเผาไหม้เป็นเถ้าถ่านไปพร้อมกับร่างของผู้เสียชีวิต
covidcoffin01
เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามนนทบุรีขนย้ายโลงผู้ต้องสงสัยว่าอาจมีไรวัสโควิด-19 จากบ้านในจังหวัดนนทบุรี ขึ้นสู่รถตู้
covidcoffin02
เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามนนทบุรีถอดถุงมือของตน หลังทำการขนโลงศพผู้เสียชีวิตขึ้นสู่รถ
covidcoffin03
เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามนนทบุรีทำความเคารพศพผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนขนย้ายโลงขึ้นสู่เตาเมรุเพื่อฌาปนกิจ
covidcoffin04
เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามนนทบุรีแต่งกายด้วยชุด PPE ก่อนออกไปทำภารกิจ
covidcoffin05
ทันทีที่ยกศพผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ออกจากตู้เก็บในห้องเก็บศพ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามนนทบุรีก็ทำการทำความสะอาดพื้นที่และชุดของตนด้วยสเปรย์แอลกอฮอลล์
covidcoffin06
เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามนนทบุรีห่อร่างผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้รับการตรวจว่ามีไวรัสโควิด-19 หรือไม่ด้วยถุงห่อศพ แบบเดียวกับที่ใช้ห่อร่างผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19
covidcoffin07
บุคลากรทางการแพทย์ยืนมองร่างของผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ที่กำลังรอเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามนนทบุรี ขนเข้าสู่โลงก่อนทำการขนย้าย ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี
covidcoffin08
เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามนนทบุรีจากซีลรอยต่อของโลงศพทุกโลงด้วยเทปกาวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ เทปกาวเหล่านี้จะไม่ถูกแกะออกกระทั่งโลงและร่างผู้เสียชีวิตถูกเผาเป็นเถ้าถ่าน
covidcoffin09
ในรถเคลื่อนย้ายศพ จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามนนทบุรี 2 คนเป็นอย่างน้อย หนึ่งในนั้นคือคนขับรถ อีกหนึ่งคือผู้ประสานงานและผู้ช่วยขนย้ายศพ
covidcoffin10
เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามนนทบุรีช่วยกันขนย้ายผู้เสียชีวิตที่มีน้ำหนักตัวกว่า 120 กก. ขึ้นสู่รถที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ
covidcoffin11
เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามนนทบุรีพ่นแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อให้กันและกัน หลังการเคลื่อนย้ายศพ