Park ใจ ชวนสื่อสารกับธรรมชาติ พึ่งพาซึ่งกันและกัน
🍃บางครั้งธรรมชาติมีภาษาเป็นของตัวเองจริงหรือไม่
บางครั้งธรรมชาติก็ใช้ภาษานั้นสื่อสารกับเหล่าสรรพสัตว์🐯
บางครั้งก็สื่อสารกับมนุษย์
ร่วมถอดรหัสสำเนียงเสียงธรรมชาติไปกับเรา Park ใจ

จาก Live วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 20.30 น. ทางเพจ Sarakadee Magazine

พบกับ

  • พี่อ้อย สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว
  • ดร.แอน สุภัชญา เตชะชูเชิด นักนิเวศวิทยา

ทำไมคนเราถึงโหยหาธรรมชาติ🌿
ธรรมชาติทำให้เรารู้สึกดีได้อย่างไรบ้าง
พอพูดถึงธรรมชาติก็จะนึกถึงป่าเขา ทะเล แล้วถ้าอยู่ในเมืองต้องทำอย่างไร
ธรรมชาติบอกอะไรเราบ้าง☁️
วิวัฒนาการของมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
การได้มองเห็นสีเขียว การอาบป่า
แนะนำเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว การหัดสังเกต
ภาษาของต้นไม้

Parkใจ#9 ถอดรหัสธรรมชาติ