สัมภาษณ์ : สุเจน กรรพฤทธิ์
ภาพ : สมฤทธิ์ ลือชัย

พระสงฆ์ กับ “วิกฤติการเมืองไทย” - สมฤทธิ์ ลือชัย

ตลอดระยะเวลา15 ปีของวิกฤติการเมืองไทย (เริ่มตั้งแต่ปี 2549)

รายละเอียดสำคัญเรื่องหนึ่งคือการเคลื่อนไหวของพระสงฆ์ไทยที่เกิดขึ้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน และโดยส่วนมากก็มักจะเป็นความเคลื่อนไหวส่วนบุคคลของพระสงฆ์แต่ละรูป

สำหรับสังคมไทย โดยเฉพาะคนรุ่นเก่า ปรากฎการณ์นี้อาจไม่ใช่เรื่องที่คุ้นเคยนัก และสำหรับหลายคนอาจจะมีคำถามว่า “ขอบเขต” ของพระสงฆ์ต่อประเด็นทางสังคมไทยนั้น มีขีดจำกัดอยู่ตรงไหน

สารคดี สนทนากับอาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระซึ่งเชี่ยวชาญด้านศาสนาพุทธและเคลื่อนไหวเสนอการ “แยกศาสนาออกจากรัฐ” มาตลอด