กรมหลวงชุมพรฯ ตอนที่ ๒๙ - ข่าวลือล้มเจ้า

ตั้งแต่ช่วงผลัดแผ่นดินเปลี่ยนรัชกาลใหม่ๆ ตอนต้นรัชกาลที่ ๖ มีเรื่องซุบซิบในแวดวงชาวพระนคร และบางท่านเชื่อว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่คำสั่งปลดกรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ออกจากราชการ

นั่นคือข่าวลือที่ว่าเสด็จในกรมฯ กับกรมขุนนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งบังคับบัญชาทหารเรือ กำลังวางแผนก่อกบฏชิงราชบัลลังก์

หม่อมเจ้าหญิงประสงค์สม บริพัตร พระชายาของ “ทูลกระหม่อมบริพัตร” ทรงเล่าว่า

“…ในเวลานั้นมีข่าวลือบ้าๆ ว่า กรมหลวงชุมพรฯ จะคิดขบถ ถ้าคิดสำเร็จจะให้ทูนหม่อมเป็นพระเจ้าแผ่นดิน กรมหลวงชุมพรฯ จะเป็นวังหน้า…”

ข่าวลือทำนองนี้แพร่หลายทั่วไป ดังที่ นาวาเอก สวัสดิ์ จันทนี เล่าไว้เช่นกัน

“…ในหลวงทรงกลัวว่าเสด็จเตี่ยจะชิงสมบัติเอาไปให้กรมพระนครสวรรค์ เพราะเรื่องนี้ดูลือกันหนาหู และขอให้สังเกตให้ดีว่าในรัชกาลที่ ๖ ทั้งรัชกาล หาได้โปรดพวกนามสกุลบุนนาคไม่ มารดาของกรมพระนครสวรรค์กับของกรมหลวงชุมพรมาจากสกุลบุนนาค…”

พลเรือเอก ประพัฒน์ จันทวิรัช ผู้ศึกษาพระประวัติของเสด็จในกรมฯ อย่างละเอียด เคยตั้งข้อสังเกตว่ามีเค้าลางที่ส่อแสดงว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่ไว้วางพระราชหฤทัยในกรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์มาก่อนหน้านั้นแล้ว เช่นภายหลังจากเสวยราชย์ได้เดือนเศษ ในเดือนธันวาคม ๒๔๕๓ ทรงแต่งตั้งนายพลเรือตรี พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ พระอนุชา และ“รุ่นน้อง” นักเรียนนายเรือจากอังกฤษของเสด็จในกรมฯ กับนายพลเรือตรี พระยาราชวังสรรค์ ให้เป็น “ราชองครักษ์พิเศษ” ทว่ากลับทรงละเว้น ไม่แต่งตั้งเสด็จในกรมฯ ทั้งที่มียศและตำแหน่งในกรมทหารเรือ สูงกว่าท่านเหล่านั้น

รวมถึงในเดือนเดียวกันนั้นเอง เมื่อมีการยกฐานะกรมทหารเรือขึ้นเป็นกระทรวงทหารเรือ มีเสนาบดีว่าการเป็นผู้บังคับบัญชา “ทูลกระหม่อมบริพัตร” ผู้บัญชาการกรมทหารเรือทรงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือพระองค์แรก โดยนัยนั้น กรมหมื่นชุมพรฯ ผู้เคยทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกรมทหารเรือ ก็น่าที่จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น “รองเสนาบดี” ด้วย แต่กลับมีเพียงคำสั่งแต่งตั้งให้ทรงเป็น “ผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ” ซึ่งเป็น “ตำแหน่งไม่มีออฟฟิศ…ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาอย่างใด”

เรียกอย่างภาษาสมัยใหม่ก็คือ ทรงถูก “แขวน” มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนั่นเอง


sadettia03
“เสด็จเตี่ย” กรมหลวงชุมพรฯ

บทความชุดนี้มีต้นทางจากหนังสือพระประวัติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ของผู้เขียน คือ “ให้โลกทั้งหลายเขาลือ” (พิมพ์ครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์สารคดี ๒๕๖๓ ราคา ๔๘๐ บาท) โดยเล่าเก็บความจากหนังสือ และเสริมบางประเด็นที่มีข้อมูล หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังหนังสือตีพิมพ์ออกมาแล้ว

สั่งซื้อหนังสือ