ค่ายสารคดี 17 ภูมิใจเสนอตัวอย่างผลงานของเหล่าวิดีโอครีเอเตอร์ทั้ง 16 ชีวิต ในหัวข้อ “Road to Hometown รุ่นใหม่กลับมาให้บ้านเกิด” โปรดติดตามผลงานฉบับสมบูรณ์ของพวกเขาได้ที่เพจนิตยสารสารคดี เร็ว ๆ นี้

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี

  • วิริยะประกันภัย
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์
  • Nikon
  • กิจกรรมโดย SarakadeeMagazine