Click here to visit the Website

อ่านเอาเรื่อง
.....ไก่ชน เกมกีฬา หรือเกมทารุณ
.....(ต่อจากหน้าที่แล้ว) ปัจจุบัน การชนไก่ ถูกประกาศให้เป็น กิจกรรมต้องห้าม และผิดกฎหมายใน ๙ ประเทศ กับอีก ๒๐ เมืองทั่วโลก
  กุลธิดา สามะพุทธิ : รายงาน
บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช : ภาพ
สนับสนุน

.....- การชนไก่ เป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริม การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
.....- เคล็ดลับ และขั้นตอน การเลี้ยงไก่ชน เป็น ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่สั่งสมมานาน การชนไก่ เป็นศิลปะ วัฒนธรรม และการเล่น ของไทย ที่สมควร รักษาไว้
.....- ไก่ชนที่ชนเก่ง ลักษณะดี และมีสายพันธุ์แท้ บริสุทธิ์นั้น มีราคาสูง จึงสามารถ สร้างรายได้ ให้ผู้เลี้ยง รวมทั้งขาย ให้ชาวต่างชาติ นำเงิน เข้าประเทศ ได้เป็นจำนวนมาก
.....- ทำให้เกิด ธุรกิจการผลิตอุปกรณ์ สำหรับ การชนไก่ โดยเฉพาะ เช่น นวม ยาสำหรับไก่ชน รางน้ำ - อาหาร มุ้ง เป็นการ สร้างอาชีพ และรายได้ให้ชาวบ้าน

คัดค้าน

.....- การชนไก่ เป็นการทารุณสัตว์ ทำให้ ไก่ บาดเจ็บ ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ไก่ เป็นจำนวน มาก ต้องเสียชีวิต เพราะทนพิษ บาดแผล ไม่ไหว
.....- การส่งเสริม การชนไก่ ไม่ใช่หนทางเดียว ในการอนุรักษ์ และพัฒนาไก่พื้นเมือง สายพันธุ์ ไก่ชน ของไทย
.....- การพนัน กับการชนไก่ เป็นสิ่งที่ แยกกัน ไม่ออก การส่งเสริมการชนไก่ เท่ากับ ส่งเสริม ให้คน เล่นการพนัน
.....- แม้การชนไก่ จะอยู่คู่สังคมไทย มานาน แต่ ถ้าเป็น กิจกรรม ที่ไม่สร้างสรรค์ คนรุ่นหลัง ก็ไม่จำเป็น ต้องสืบทอด

รศ. ดร. อภิชัย รัตนวราหะ (สนับสนุน)
รศ. ดร. อภิชัย รัตนวราหะ
นายก สมาคม อนุรักษ์ และพัฒนา ไก่พื้นเมืองไทย
โรเจอร์ โลหะนันทน์ (คัดค้าน)
โรเจอร์ โลหนันทน์
ผู้จัดการ สมาคม ป้องกัน การทารุณสัตว์ แห่งประเทศไทย
....."ไก่พื้นเมือง ที่เป็นสายพันธุ์ไก่ชนนี้ มีความสำคัญมาก เพราะเป็น ไก่ ที่ผ่านการคัดเลือก มาเป็นเวลาร้อยๆ ปี คือถ้าตัวไหน ชั้นเชิงไม่ดี ชนแพ้ นักเลี้ยงไก่ชน ก็จะ ไม่นำมัน มาขยายพันธุ์ ทำให้เรามี ไก่ชนพันธุ์แท้ ซึ่งนับว่า เป็นของดีที่สุด อยู่มาจนถึง ทุกวันนี้ ถ้าเราไม่มี นักเลี้ยงไก่ชน ซึ่งมีอยู่ หลาย หมื่นคน ทั่วประเทศ ไก่ชนพันธุ์แท้ สูญพันธุ์ ไปนานแล้ว ปัจจุบัน สัตว์พันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ เช่น หมู ก็สูญพันธุ์ ไปหมดแล้ว เพราะไม่มีการ เอาหมูมาชนกัน เหมือนกับ ไก่ และถ้าไม่มี การเล่นวัวชน ป่านนี้ วัวพื้นเมืองของเรา ก็คงหมดไปเช่นกัน"
....."มนุษย์ เริ่มเอาไก่ป่า มาเลี้ยงเป็นไก่บ้าน ตั้งแต่เมื่อ ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ ปีที่แล้ว จุดประสงค์แรก ก็คือ เอามา ชนกัน เป็นเกมกีฬา เพื่อหาความบันเทิง ไม่ใช่ เอามา บริโภค ต้องเข้าใจว่า พฤติกรรมการชนกัน ของไก่ตัวผู้ นั้น เป็นสัญชาตญาณ พอมันเจอกัน มันก็ตีกัน เพื่อ แย่งตัวเมีย"
....."การชนไก่ เป็นวิธีการสำคัญ ในการอนุรักษ์ และ พัฒนาสายพันธุ์ ไก่พื้นเมือง แต่มักจะถูกมองไปว่า เป็นการพนัน และทรมานสัตว์ ซึ่งถึงจะมีอยู่จริง แต่ก็เป็น ส่วนน้อยมาก คนไม่ค่อยมองว่า มันเป็นวิถีชีวิต ของ คนไทย เป็นวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของ ประวัติศาสตร์ คือพระนเรศวร ชนไก่กับ พระมหาอุปราช และเป็น กิจกรรมที่ สร้างรายได้ ให้แก่ชาวบ้าน"
....."ข้อดีอีกประการหนึ่ง ที่มนุษย์เอาไก่มาชนกัน คือ สร้างลักษณะที่ดี ให้แก่ไก่ เช่น แข็งแรงทนทาน กล้ามเนื้อ เป็นมัดๆ เนื้อไม่เละ ไขมันน้อย ไก่ชน จึงเป็น สัตว์อเนกประสงค์ ของชาวบ้าน ตัวไหนลักษณะดี ชั้นเชิงดี ชนเก่ง ก็นำไปชน หรือขายให้ฟาร์มไก่ชน ตัวละเป็นหมื่นเป็นแสน ไก่ชนที่เป็นแชมป์ บางตัว ขายให้ ต่างชาติ ได้ราคาตัวละเป็นล้าน แต่ถ้าตัวไหน ชนไม่เก่ง เราก็ขายเป็นไก่เนื้อ ซึ่งราคาจะดีกว่า ไก่เนื้อ พันธุ์ฝรั่ง หรือไก่พื้นเมืองทั่วๆ ไป ประมาณ ๒๐-๓๐ เปอร์เซนต์ เพียงแต่ การขายเป็นไก่เนื้อนั้น ราคา ไม่สูง เท่า ขายเป็นไก่ชน"
....."การมองว่า เป็นการทารุณสัตว์ หรือส่งเสริม การพนันนั้น เป็นการคิดตามฝรั่ง ซึ่งกำลังปั่นหัวคนไทย ให้เข้าใจผิดเรื่องไก่ชน การเรียกร้อง ให้ยกเลิก การ ชนไก่ มีส่วนทำให้ ไก่พื้นเมืองสูญพันธุ์ ตราบใดที่ เรายังมองไก่ชนในด้านลบ ไม่ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชน สักวันหนึ่ง ถ้าญี่ปุ่น จะเอาไก่พื้นเมือง พันธุ์เหลือง หางขาว กับประดู่หางดำ ไปจดลิขสิทธิ์ แล้วจะหาว่า ผมไม่เตือน"
....."เรากำลังพยายาม เปลี่ยนแปลงความคิดนี้ โดย ทำให้ การชนไก่เป็นกีฬา ไม่ให้มีการพนัน อย่าง เด็ดขาด เปลี่ยนจากการเรียก "บ่อนไก่" เป็น "สนามกีฬาไก่" และทำให้ไก่ บาดเจ็บน้อยที่สุด โดยลด จำนวนยก จาก ๑๒ ยก ยกละ ๒๕-๓๐ นาที เหลือเพียง ๕ ยก ยกละ ๑๕ นาที มีการใส่นวม หุ้มเดือยไก่ มี สัตวแพทย์ ประจำสนาม ถ้าไก่บาดเจ็บมาก เราจะยุติ การชนทันที"
..... เป้าหมายสำคัญ ของการทำการชนไก่ ให้เป็นกีฬา คือ เพื่อเปิดตลาดต่างประเทศ ถ้าไก่กีฬา เป็นที่ยอมรับ ทั่วโลก ไก่ชนของเรา ก็จะขายได้มากขึ้น และมีราคาดี เป็นการทำรายได้ เข้าประเทศ ทำให้เกิด ธุรกิจ ผลิต อุปกรณ์เฉพาะ สำหรับ การเลี้ยง ไก่ชน เช่น การสาน สุ่มไก่ ผลิตยาสำหรับไก่ชน นวม รางน้ำ - อาหาร มุ้ง เป็นการสร้างอาชีพ ให้แก่ชาวบ้าน นอกจากนี้ เรายัง สามารถ ขายเทปบันทึกภาพ การชนไก่ ได้อีกด้วย ซึ่งตอนนี้ ก็มีเอกชน เริ่มทำกันหลายรายแล้ว"
....."ปัจจุบัน มีหลายหน่วยงาน เข้ามาช่วยในเรื่อง การพัฒนาพันธุ์ และการตลาด ทั้งภาคราชการ อย่าง กรมปศุสัตว์ นักวิชาการ สมาคมอนุรักษ์ และพัฒนาไก่ พื้นเมืองไทย ที่สำคัญคือ ภาคเอกชน อย่างซีพี เข้ามา ส่งเสริม การเลี้ยงไก่ชน ทำให้กลายเป็น ธุรกิจ ที่มี ศักยภาพมาก ต่อไป คุณไม่ต้องถามเลยว่า ไก่ชน เป็นการ ส่งเสริม ให้ชาวบ้าน เล่นการพนันหรือเปล่า เพราะในเมื่อ มันเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่ทำรายได้ ให้แก่ ชาวบ้านแล้ว เขาก็ไม่จำเป็น ต้องเอาไปชน เพื่อ การพนันอีก"
....."การที่ชาวบ้าน ยังคงเล่นการพนันกันอยู่นั้น เรา ไม่ไปยุ่ง เพราะมันเป็นเรื่องของเขา ห้ามกันไม่ได้ แต่ ผมถามว่า สนามม้า ฟุตบอล มวยตู้ ก็เป็นการพนัน แล้วทำไม ถึงจ้องจับผิดแต่ ไก่ชน อย่างนี้ เท่ากับ ไม่ให้ ความเป็นธรรมกับ คนเล่นไก่ชน ถ้าคุณอยากให้ เลิกเล่น ไก่ชน คุณก็ต้องเลิกสนามม้า สนามมวย เลิกการพนัน อื่นๆ ด้วย คนเล่นพนันบอล หมดตัวไปตั้งเท่าไหร่ ทำไม ไม่ต่อต้านกัน"
....."แต่ก็ยอมรับว่า การชนไก่ เป็นแค่ทางเลือกหนึ่ง ในการอนุรักษ์ พันธุ์ไก่พื้นเมือง เท่านั้น เราสามารถ ส่งเสริม การเลี้ยงได้ ทางอื่นอีก เช่น การประกวด ไก่สวยงาม ชักชวนให้เลี้ยง เพื่อความเพลิดเพลิน หรือ เลี้ยงเพื่อขาย เป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไก่ไข่ และไก่เนื้อ เป็นต้น"
....."เราไม่ได้คัดค้าน การอนุรักษ์ และการเลี้ยงไก่ชน แต่เราคัดค้าน การชนไก่ เราต่อต้าน การเอาสัตว์ มา สู้กัน ทั้งการกัดปลา ชนวัว หรือการเอา สุนัขมา กัดกัน เพื่อความบันเทิง และรายได้ กิจกรรมเหล่านี้ ไม่ควร มีอยู่ต่อไป เพราะนอกจากจะ เป็นการ ทารุณสัตว์แล้ว ยังทำให้ ศีลธรรมในสังคม เสื่อมลง เกิดการพนัน ทำให้ คน ขาดความเมตตา และเป็นการปลูกฝัง ความรุนแรง ขึ้นในใจ ของผู้คน"
....."การทารุณสัตว์คือ การทำให้สัตว์ ได้รับ ความทุกข์ ทรมาน ทางร่างกาย หรือจิตใจ โดยไม่จำเป็น แม้ว่า จะตั้งกติกา ให้ทารุณน้อยลง เราก็ ประนีประนอม ด้วย ไม่ได้ การจับเอา สัตว์สองตัว มาต่อสู้กัน มันก็เจ็บ อยู่ดี และคนดู ก็ชอบให้มัน ตีกันแรงๆ เพื่อความสะใจ และ ให้รู้ผล แพ้ชนะเด็ดขาด บางคนมองว่า การชนไก่ เหมือนกับ การชกมวย จึงน่าจะ ปล่อยให้มีได้ แต่นักมวยนั้น ขึ้นชก ด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับ เหมือนกับไก่ ที่คนมักจะ เห็นมันเป็นวัตถุ ทั้งที่ สัตว์ ทุกชนิด มีระบบประสาท รับความรู้สึก เครียด กดดัน และเจ็บปวด เหมือนกับเรา"
....."จริงอยู่ที่ สัตว์ มีสัญชาตญาณ ของการต่อสู้ ไก่ตัวผู้ ชนกัน เพื่อแย่งตัวเมีย แย่งพื้นที่ แต่มีไม่บ่อยนัก ที่มันจะตีกัน อย่างดุเดือด จนตาย หรือทำร้ายกัน รุนแรง การชนไก่ เป็นการสร้างสถานการณ์ ยั่วยุ ให้มันตีกัน ไม่ได้เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ ไก่ผ่านการฝึก ให้ดุร้าย และถึงแม้ จะไม่อยากตีกัน มันก็หนีไม่ได้ เพราะถูก บังคับ ให้เผชิญหน้ากัน บางครั้ง ไก่ในสังเวียน ก็ไม่ อยากสู้ มันเพียงแต่ เอาหัวมาดันๆ กัน บางคู่ คนดู ลุกออกเลย เพราะไม่สนุก"
....."มักมีคำถามว่า ทำไมไม่คัดค้าน การพนันอย่างอื่น เช่น แข่งม้า สนามมวย พนันฟุตบอล ทำไม มาจ้อง จับผิด แต่การชนไก่ บางครั้ง ไปเปรียบกับ ประเทศอื่น เช่น สเปนชนวัว ฟิลิปปินส์ ติดมีดที่เดือยไก่ แล้วสรุปว่า ของเราไม่ทารุณเลย พูดอย่างนี้ เป็นการเอาความผิด ของคนอื่น มาสร้าง ความชอบธรรม ให้ตัวเอง ความจริง ก็คือ ไม่ใช่เราไม่ทารุณ แต่ทารุณน้อยกว่า"
....."พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ป่า มาตรา ๓๘๑-๓๘๒ บอกว่า ห้ามฆ่าสัตว์ ใช้งาน หรือทำร้ายสัตว์ ด้วยวิธีที่ ทารุณ โทษปรับ ๑,๐๐๐ บาท จำคุก ๑ เดือน แต่ไม่มี นักเลง ไก่ชน คนไหน ถูกลงโทษ ทั้งๆ ที่ การเอาสัตว์ มาตีกัน มันผิดกฎหมายชัดๆ "
....."เราไม่ได้ต่อต้าน การนำสัตว ์มาใช้ประโยชน์ เช่น กินเนื้อสัตว์ หรือใช้เป็น สัตว์ทดลอง ทางการแพทย์ แต่ต้องใช้ เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ และใช้ให้เกิด ประโยชน์ คุ้มค่าที่สุด พยายามให้สัตว์ ทรมาน หรือ เจ็บปวด น้อยที่สุด แต่เห็นได้ชัดว่า การชนไก่ เป็นการ นำสัตว์ มาใช้ อย่างไม่จำเป็น ไม่เกิดประโยชน์"
....."การอนุรักษ์ และส่งเสริม การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยเน้นที่ การเอาไก่ มาชนกัน เป็นเพียง ทางเลือกหนึ่ง เท่านั้น เรายังมีทางอื่นอีก เพราะ ถ้าเน้นเรื่อง การชนไก่ ก็หนีไม่พ้น เรื่อง การทารุณสัตว์ และการพนัน ซึ่งเป็น สิ่งที่ แยกไม่ออก จากการชนไก่ ถ้าไม่มี การพนันกัน จริงๆ คนจะเอา ไก่มาชนกัน หรือไม่ เราควร ส่งเสริมให้ เลี้ยงไก่ชน เพื่อขายเป็นไก่เนื้อ หรือพ่อพันธุ์ โดยชี้ ให้เห็น ประโยชน์ ของตัวไก่ คือ แข็งแรง เลี้ยงง่าย เนื้อดี มีภูมิต้านทานโรค ไม่ใช่ เน้นแต่ฝีมือ ในการต่อสู้"
....."การส่งเสริม การชนไก่ เป็นการดูถูก ภูมิปัญญา ชาวบ้าน คิดว่าถ้าพูดเรื่องวิชาการชาวบ้านจะไม่เข้าใจ ต้องเอาการพนัน การชนไก่ มาล่อให้เลี้ยง ซ้ำยังอ้างว่า เป็นภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษ ที่สั่งสมกันมานาน ถามว่า บรรพบุรุษ ท่านไหนบ้าง ที่อยากให้ลูกหลาน สืบทอดการชนไก่ แม้จะเป็นกิจกรรม ที่อยู่คู่กับ สังคมไทย มานาน แต่ถ้ามันไม่สร้างสรรค์ เราก็มีสิทธิ เลือก ที่จะ ไม่สืบทอด"
....."ถ้าไม่มีใครส่งเสริม การชนไก่ คงจะหมดไป จาก สังคมไทย ในไม่ช้า คนไทย ไม่ยอมรับ เรื่องนี้แน่นอน รับรองได้ว่า มีแต่คน ไม่เห็นด้วย กับกิจกรรมนี้ ผมกล้า ท้า ให้ทำประชาพิจารณ์ ดูว่า เสียงสนับสนุน กับคัดค้าน การชนไก่ อะไร จะมากกว่ากัน"
....."สิ่งที่น่ากลัว คือ สังคมไทย มักจะเพิกเฉย ต่อ ปัญหา ประนีประนอม และพร้อมที่จะ เอาหูไปนา เอาตา ไปไร่ ถ้าตัวเอง ไม่เดือดร้อน สิ่งผิดๆ จึงดำรงอยู่ ได้ เช่น การพนัน การค้าประเวณี ฯลฯ ในกรณี การชนไก่ ก็เช่นกัน สังคมไม่ยอมรับ แต่เพิกเฉย ซ้ำยังมี หน่วยงาน ของรัฐ ส่งเสริมอีกด้วย"
....."ตอนนี้ สังคมไทย ทำทุกอย่าง เพื่อเงิน ซึ่งเป็น วิธี คิด ที่อันตราย เอะอะ ก็อ้างว่า การขาย พ่อพันธุ์ ไก่ชน ให้ชาวต่างชาติ เป็นการทำรายได้ เข้าประเทศ ทำไม ไม่มองอะไร ให้ยาวหน่อย เราจะมีเงิน ไปได้ แค่ไหน ถ้าทรัพยากรสูญสิ้น และมันคุ้มกันหรือไม่ กับการที่ คนในสังคม สูญเสียจริยธรรมไป"
....."การป้องกัน การทารุณสัตว์ นอกจากจะ ช่วยเหลือ สัตว์ โดยตรงแล้ว ยังเป็นการ ฟื้นฟูจริยธรรม ในสังคม ด้วย ช่วยให้คนมีเมตตา การส่งเสริม และปล่อยให้มี การชนไก่ อยู่ต่อไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด จะทำลาย จริยธรรม ในสังคม ผู้คนจะเห็น การทารุณ เป็นเรื่อง ธรรมดา ถ้าเขาพร้อม ที่จะเอาไก่สองตัว มาตีกัน เขาก็ พร้อมที่จะ ทารุณสัตว์อื่นๆ รวมทั้ง เพื่อนมนุษย์ ด้วยกัน"
ไก่ชน เกมกีฬา หรือเกมทารุณ (คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)  
กลับไปอ่านหน้าแรก

สารบัญ | เขาบันได | โลกใบเล็ก | ภาพถ่ายเก่า | นักสำรวจพรรณไม้ | ไก่ชน

Feature@sarakadee.com
สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สมาชิก/สั่งซื้อหนังสือ | WallPaper ]

ขึ้นข้างบน (Back to Top) นิตยสาร สารคดี (Latest issue) หน้าที่แล้ว (Previous Page) หน้าถัดไป (Next Page)