แนะนำสำนักพิมพ์

      ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้มี วารสาร ของเอกชน ฉบับหนึ่ง ถือกำเนิดขึ้น

 
สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ (Muang Boran Prass)
นั่นคือ วารสาร เมืองโบราณ นำเสนอเรื่องราว ที่น่าสนใจ ในแง่มุมต่างๆ ทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา ด้วยจิตสำนึก และความภาคภูมิใจ ในภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษไทย จึงต้องการจะ เผยแพร่ออกไป ในวงกว้าง ทั้งใน และต่างประเทศ จากวารสารราย ๓ เดือน เติบโตมาเป็น สำนักพิมพ์เมืองโบราณ เป็นสื่อกลาง ในการเชื่อม โลกแห่งอดีต กับ โลกปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี จะก้าวล้ำไปเพียงใด ความมุ่งมั่น และความตั้งใจ ที่จะ เผยแพร่เรื่องราว ซึ่งแสดงถึงมรดก อารยธรรมไทย เพื่อให้คนรุ่นใหม่ ได้ซาบซึ้ง และตระหนักอยู่เสมอว่า "หากไม่มีอดีต ย่อมไม่เกิดปัจจุบัน" ยังคงเป็น แนวนโยบาย เสมอมา ทุกก้าวย่าง ของการทำงาน สำนักพิมพ์ ระลึกอยู่เสมอ ถึงความถูกต้อง แม่นยำ ตามข้อมูลที่มีอยู่ พร้อมทั้ง แสวงหาข้อมูลใหม่ๆ มานำเสนอ โดยไม่อิงกับ ทฤษฎีใด ทฤษฎีหนึ่ง เพียงอย่างเดียว รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็น จากผู้อ่าน ทุกท่าน จากจุดนี้ จึงทำให้ สำนักพิมพ์ สามารถดำรงอยู่ได้ ท่ามกลางกระแส ของสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกขณะ

เรื่องราวดีๆ ที่ทาง สำนักพิมพ์เมืองโบราณ นำเสนอ รอคุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด
๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. (66 2) 281-1988-9 โทรสาร (66 2) 282-7504MuangBoran@sarakadee.com
สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สั่งซื้อหนังสือ | WallPaper ]

สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ (Muang Boran Prass)