สารคดี ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๔ เดือน เมษายน ๒๕๔๔ "โลกของเฟิน"

ย้าย หรือ ไม่ย้าย : กรณีธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์-ศูนย์รังสิต

ย้าย หรือ ไม่ย้าย : กรณีธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์-ศูนย์รังสิต
(ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณ คลิกที่นี่)
กุลธิดา สามะพุทธิ รายงาน
บุญกิจ สุทธิญาณานนท์ : ภาพ
    เนื้อที่ ๔๙ ไร่ กับ ๑,๘๐๐ ไร่ไม่ใช่ความแตกต่างเพียงประการเดียวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์กับศูนย์รังสิต
    เอกสารเผยแพร่ของฝ่ายวางแผนพัฒนา และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ศูนย์รังสิต เมืองมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ ยังบอกให้รู้ถึงสิ่งที่ศูนย์รังสิต "มี" แต่ท่าพระจันทร์ "ไม่มี" อีกมากมาย เช่น อาคารเรียนรวมที่มีห้องเรียนขนาดต่าง ๆ รวม ๑๔๐ ห้อง, ห้องเรียนระบบมัลติมีเดีย, Media Training Center, โรงอาหารที่มีความจุ ๑,๓๐๐ ที่นั่ง, ศูนย์ฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อาคารสันทนาการ (ห้องเกม/ห้องออกกำลังกาย/มินิเธียเตอร์/ห้องซาวน่า/ร้านเสริมสวย/ร้านซักรีด), หอพักเกือบ ๔,๐๐๐ ห้อง
    ศูนย์รังสิตมีแม้แต่สถานีไฟฟ้าเป็นของตัวเอง เพื่อรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
    ปี ๒๕๒๙ แม้ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ ทุ่งรังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จะยังเป็นเพียงแค่ที่ดินแล้งโล่ง มีอาคารเล็ก ๆ อยู่ไม่กี่หลัง แต่ผู้บริหารก็เดินหน้าโครงการขยายกิจกรรมไปยังศูนย์รังสิตช่วงที่ ๑ โดยกำหนดให้ศูนย์รังสิตรองรับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เฉพาะชั้นปีที่ ๑ และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ทั้งหมด
    ช่วยบรรเทาความแออัดยัดเยียดของท่าพระจันทร์ลงไปได้บ้าง
    ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา วัดมหาธาตุ สนามหลวงและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไม่สามารถขยายพื้นที่ต่อไปได้อีกแล้ว
    ๑๐ ปีผ่านไป ปัญหาเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะที่พักของนักศึกษาและบุคลากรไม่เพียงพอ รวมทั้งความไม่สะดวกในการเดินทางทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการขยายในช่วงที่ ๒ ได้ จนกระทั่งเมื่อรัฐบาลตัดสินใจมอบสนามแข่งขันและที่พักของนักกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ ๑๓ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๑ ให้มหาวิทยาลัยดัดแปลงไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา รวมทั้ง เครือข่ายคมนาคมสร้างเสร็จสมบูรณ์ (ทางด่วนสายแจ้งวัฒนะ-บางพูน บางไทร, ทางด่วนยกระดับดอนเมือง-รังสิต และถนนวงแหวนรอบนอก) พอดี ทำให้การเดินทางไปศูนย์รังสิตรวดเร็วยิ่งขึ้น
    ฝ่ายวางแผนพัฒนาฯ จึงเริ่มดำเนินโครงการขยายฯ ช่วงที่ ๒ และให้คำจำกัดความมันว่า "เสมือนการย้ายเมือง"
    เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจกับประชาคมธรรมศาสตร์ให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายไปศูนย์รังสิต ต่อมาก็กำหนดให้นักศึกษาที่สอบเข้าได้ในปีการศึกษา ๒๕๔๔ จะต้องเรียนที่ศูนย์รังสิตจนจบหลักสูตร หมายความว่าในปี ๒๕๔๗ จะไม่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่ท่าพระจันทร์อีกต่อไป
    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาฯ อธิบายว่า การที่ธรรมศาสตร์ย้ายไปศูนย์รังสิตนี้ ต่างจากการตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น วิทยาเขตทับแก้วของมหาวิทยาลัยศิลปากร, กำแพงแสนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือศาลายาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีการบริหารที่แยกเป็นอิสระจากกัน การเรียนการสอนก็แยกขาดจากกัน แต่ของธรรมศาสตร์นั้นยังคงเกี่ยวเนื่องกันทุกอย่าง
    หลังจากนักศึกษาและบุคลากรประมาณ ๑ หมื่นคน, ที่ทำการของทุกคณะ และฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยย้ายไปอยู่ศูนย์รังสิตแล้ว สิ่งที่ท่าพระจันทร์จะเป็นต่อไป ตามนโยบายของผู้บริหารก็คือ "ศูนย์วิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ชั้นสูง ศูนย์บริการวิชาการที่ให้ความสำคัญกับงานวิจัย" และธรรมศาสตร์ก็จะสามารถเปิดหลักสูตรการศึกษาปริญญาโทและการอบรมอาชีพต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของมหาวิทยาลัยได้มากเท่าที่ต้องการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือ คัดค้าน !
คลิกที่นี่


อ่านสนับสนุนต่อ คลิกที่นี่ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนพัฒนา และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านคัดค้านต่อ คลิกที่นี่ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
อาจารย์ประจำภาควิชา ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส นั บ ส นุ น

  คั ด ค้ า น  

  • นักศึกษาสายสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนข้ามคณะกันได้ง่าย เป็นการบูรณาการความรู้ ให้รอบด้าน
  • ศูนย์รังสิตมีพื้นที่กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งจะเป็นผลดี ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  • จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ไม่ได้ถูกทำลาย เพราะความเป็นธรรมศาสตร์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ แต่อยู่ที่การสอน ให้นักศึกษาเข้าใจถึง ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
  • ธรรมศาสตร์ จะสูญเสียความเป็นผู้นำ ทางวิชาการไป เพราะขาดแคลนอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งหาได้ง่ายในใจกลางเมือง
  • เป็นการทำลายจิตวิญญาณ ของชาวธรรมศาสตร์ เพราะต้องละทิ้งท่าพระจันทร์ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ทางการเมือง มายาวนาน
  • การย้ายธรรมศาสตร์ไปอยู่นอกเมือง อาจเป็นความต้องการลึก ๆ ของผู้บริหาร ที่อยากจะลดบทบาททางการเมือง ของธรรมศาสตร์
อ่านฝ่ายสนับสนุน คลิกที่นี่
click here
อ่านฝ่ายคัดค้าน คลิกที่นี่
click here
กลับไปหน้า สารบัญ

แล้วคุณล่ะ สนับสนุน หรือ คัดค้าน !
.ต้องการ แสดงความคิดเห็นเพิ่ม คลิกที่นี่


แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ พิ่ ม เ ติ ม

ชื่อ-สกุล: *
E-Mail:
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม: *
*

 

พบเห็น ข้อความไม่เหมาะสม กรุณาช่วยกันแจ้ง ผู้ดูแลเว็ป (WebMaster) ขอบคุณครับ

ยังไงก็ขอให้คณะที่เกิดพร้อมๆ กับมหาวิทยาลัย อยู่ที่ท่าพระจันทร์เหมือนเดิมเถอะ เพื่อเป็นการให้เกียรติ แก่สถานที่คือ บริเวณวังหน้า ที่ได้รับมา ไม่ใช่พอได้ที่ใหม่ก็จะทิ้งที่เก่า ถึงแม้จะใช่เป็นที่ศึกษาของป.โท-ป.เอก ก็ตาม แต่จุดประสงค์แรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ก็เพื่อ สอนระดับป.ตรี แก่ประชาชนไม่ใช่หรือ และเมื่ออย่างนั้นแล้วควรย้ายระดับป.โท-ป.เอก ไปเรียนที่ศูนย์รังสิตมากกว่า ขอให้ลองนึกถึงคุณค่าทางด้านจิตใจนี้หน่อยเถอะ นะท่านผู้บริหาร ผมเชื่อว่ายังมีเด็กๆ น้องๆ อีกหลายคนที่อยากเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะอยากอยู่กับประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
แม่โดมจะผงาด ธรรมศาสตร์จะดำรง
- Friday, June 03, 2005 at 12:48:41 (EDT)

ยังไงก็ขอให้คณะที่เกิดพร้อมๆ กับมหาวิทยาลัย อยู่ที่ท่าพระจันทร์เหมือนเดิมเถอะ เพื่อเป็นการให้เกียรติ แก่สถานที่คือ บริเวณวังหน้า ที่ได้รับมา ไม่ใช่พอได้ที่ใหม่ก็จะทิ้งที่เก่า ถึงแม้จะใช่เป็นที่ศึกษาของป.โท-ป.เอก ก็ตาม แต่จุดประสงค์แรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ก็เพื่อ สอนระดับป.ตรี แก่ประชาชนไม่ใช่หรือ และเมื่ออย่างนั้นแล้วควรย้ายระดับป.โท-ป.เอก ไปเรียนที่ศูนย์รังสิตมากกว่า ขอให้ลองนึกถึงคุณค่าทางด้านจิตใจนี้หน่อยเถอะ นะท่านผู้บริหาร ผมเชื่อว่ายังมีเด็กๆ น้องๆ อีกหลายคนที่อยากเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะอยากอยู่กับประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
แม่โดมจะผงาด ธรรมศาสตร์จะดำรง
- Friday, June 03, 2005 at 12:44:36 (EDT)

"นอกจากนี้ ด้วยความที่ท่าพระจันทร์ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์ คณะกรรมการที่ดูแลเกาะรัตนโกสินทร์ ก็ต้องการให้เราปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของเกาะ เพราะฉะนั้นเมื่อย้ายการเรียนการสอนระดับชั้นปริญญาตรีออกไปแล้ว""""" ก็จะมีการปรับปรุงสนามฟุตบอล ให้เป็นสวนสาธารณะภายใน""""" อาคารใดที่รูปทรงไม่เหมาะสมกับเกาะนัก ก็อาจจะมีการรื้อออก เช่น โรงยิมฯ ที่ทรุดโทรม เวทีมวย ฯลฯ --------------------------------------- เป็นความคิดที่ยอมรับไม่ได้ คุณรู้รึปล่าวว่าสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ มันมีความสำคัญกับการเมืองไทยอย่างไร มันคือที่ชุมนุมของจิตวิญญาณรักเมืองไทย ทั้งใน 14 ตุลา 6 ตุลานะ ท่าน มรว.ครับ ผมว่าก่อนท่านจะพูดอะไร ท่านไปศึกษาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยก่อนเถอะ
ฟ้าฟ้าคราม งานประกาย เฉิดฉายโดม
- Tuesday, April 12, 2005 at 00:30:34 (EDT)

จะย้ายหรือไม่ย้าย เราไม่สนหรอก ที่เราสนคือทำไมต้องเป็นเพื่อนเราที่เรียนนิติ แล้วทำไมเป็นเราที่เรียนวิดวะ อยู่ด้วยกัน2ปีแล้วก็ต้องแยกกัน สู้ให้อยู่กันคนละมหาลัยเลยยังทำใจง่ายกว่าอีก
not
- Friday, November 14, 2003 at 09:43:00 (EST)

ที่หนึ่งในดวงใจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
pornchai tavonnan <[email protected]>
- Saturday, August 09, 2003 at 15:23:42 (EDT)

คัดค้านการย้ายค่ะ ถึงแม้ว่าตัวดิฉันเองจะไม่ใช่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ก็สามารถกล่าวได้ว่ามีความผูกพันไม่น้อยไปกว่าลูกแม่โดมตัวจริง ตั้งแต่เด็ก-จนโต มักจะได้ฟังคุณพ่อเล่าเรื่องสมัยที่ท่านเรียนคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เห็นภาพได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นต้นยูงทองที่ดอกร่วงพรูสู่พื้นน้ำเจ้าพระยา กิจกรรมทางการเมืองและประชาธิปไตย สภาพแวดล้อมของท่าพระจันทร์-ท่าช้าง.... สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยกันประกอบขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองดังที่ท่านปรีดีได้ตั้งใจสร้างไว้เพื่อลูกหลานไทย ทำไมจะต้องย้ายนักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะไปที่ศูนย์รังสิตล่ะคะ..ไม่จำเป็นถึงขนาดนั้น ถ้าหากบอกว่าไม่มีที่เพียงพอสำหรับนักศึกษา แต่ย้ายแค่คณะอื่นๆ ที่เกิดใหม่ก็ได้นี่คะ เห็นด้วยกับที่อาจารย์ชาญวิทย์บอกว่าควรจะเหลือคณะที่เป็นพื้นฐานดั้งเดิมของ ม.ธ. ไว้ คืคณะนิติศาสตร์ บัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์... ดิฉันเชื่อว่าคนเราถ้าลืมรากเหง้าดั้งเดิมของตนเอง...จะไม่ซาบซึ้งกับประวัติศาสตร์อย่างแน่นอน จิตวิญญาณดั้งเดิมก็จะสูญสลาย เช่นเดียวกัน ณ ปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เด็กรุ่นใหม่ไหลตามกระแสวัฒนธรรมที่รับกันมาอย่างผิดๆ กิจกรรมของนักศึกษาที่มีเพื่อสังคมเหมือนในสมัยก่อนลดน้อยลงไปมาก บทบาทของนักศึกษาเพื่อสังคมและประชาชนตกต่ำลง ยิ่งถ้าย้ายธรรมศาสตร์ไปอยู่ที่ศูนย์รังสิตทั้งหมดแล้วให้นักศึกษาปริญญาโทมาเรียนที่ท่าพระจันทร์แทน ขอถามว่าจะมีเด็กรุ่นใหม่สักกี่คนที่รับทราบและเข้าใจถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวธรรมศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริง..ลึกซึ้ง และปฏิบัติตามที่ท่านปรีดีได้ตั้งใจไว้ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.... มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งศึกษาเพื่อประชาชนนะคะ ไม่ใช่แหล่งการค้าวิชา ดิฉันคิดว่ายิ่งถ้าย้ายธรรมศาสตร์ไปไว้ที่ศูนย์รังสิต ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็ต้องเพิ่มขึ้น เช่น ค่าวิชาของอาจารย์ ค่ารถนักศึกษา ค่าหอพัก แล้วสิ่งเหล่านี้จะถูกนำมาเพิ่มในค่าหน่วยกิตของนักศึกษามั๊ยคะ ธรมมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนะคะ ดิฉันหวังว่าคงไม่มีการเพิ่มค่าหน่วยกิตขึ้นทุกปี ทุกปี เหมือนกับมหาวิทยาลัยเอกชน โดยอ้างว่าเพื่อบำรุงการศึกษา.... รักษาท่าพระจันทร์ไว้เพื่อประชาชนรุ่นใหม่เถอะค่ะ
ชัชภัสสร
- Tuesday, January 28, 2003 at 19:36:08 (EST)

การที่อ้างว่าการย้ายจะทำให้จิตวิญญาณสูญเสียนั้น ต้องถามว่าปัจจุบันจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์ที่แท้จริงในตัวนักศึกษาธรรมศาสตร์อยู่ที่ไหน.... อยู่ที่ในจิตใจนักศึกษาหรือ ถ้ามีคงไม่เห็นนักศึกษาหญิงแต่งตัวไม่สำรวม ซึ่งไม่ต่างจาก.... นักศึกษาชายอ่านหนังสือไร้สาระให้เห็น การที่อ้างว่าไม่ย้ายเพื่ออะไรๆนี้นะ เพื่อตัวเองหรือว่าใคร เห็นด้วยนะที่จะไม่ย้ายเพราะนักศึกษาไปเที่ยวไม่สะดวก อาจารย์จะทำsidelineก็ลำบาก การอ้างว่าประวัติศาสตร์จะเสียนั้น ดูตัวเองก่อน ปัจจุบันไม่มีแล้ว นั้นๆอยู่ที่ย่านหัวหมากนั้น ส่วนเรื่องขยายไม่รู้จักคิด ท่าพระจันทร์ขยายแนวตั้งไม่ได้หรอก พูดโง่ๆ และการขยายทางด้านการเรียนการสอนโดยวิธีไหนละ...สอนทางทีวีเรียนอยู่ที่บ้านเป็นไง ปัจจุบัน มธ. กำลังเหลือแต่ประวัติศาสตร์แล้ว สอบเนฯรามก็hapไปแล้ว ที่หนึ่งไม่ใช่มธ.เสมอไปแล้ว บัญชีก็สู้สามย่านไม่ได้ ส่วนคณะอื่นๆไม่ต้องบอกนะ ปัจจุบันมธ.ขาดความตั้งใจเรียนไปเยอะ ในอนาคตจะชนะได้ก็พวกพาณิชย์ปลายแถว หากยังอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นปัจจุบัน อ้อ!สุดท้ายถ้าไม่คิดจะไปหรือไปไม่ได้ก็ยกพื้นที่ส่วนที่เหลือตั้งโรงเรียนพาณิชย์ดีๆซักแห่ง ดีกว่าให้ปัญญาชนสิ้นคิดเอามาเถียงกัน
เด็กพาณิชย์
- Monday, December 30, 2002 at 07:02:00 (EST)

ในฐานะที่เป็นลูกแม่โดมคนหนึ่ง ขอคัดค้านกับการย้ายไปที่รังสิต เห็นด้วยกับอาจารย์ชาญวิทย์
ปัทมา อุตสาหกิจ <[email protected]>
- Wednesday, December 18, 2002 at 12:19:18 (EST)

ไม่ควรจะ "ย้าย" แต่ควรจะ "ขยาย" โดยการจัดระบบการเรียนการสอน ก็น่าที่จะกระทำได้ไม่ยากนัก
วุฒิชัย ผาสุขกานนท์ <ไรแย>
- Wednesday, September 25, 2002 at 05:21:24 (EDT)

เห็นด้วยกับอ.ชาญวิทย์ ที่ว่า ไม่ละทิ้งมธ.ที่ท่าพระจันทร์ เพราะที่นี่มัประวัติศาสตร์การต่อสู่ทางการเมืองที่ยาวนาน และการMoveสู่รังสิต เพื่อหวังผลทางธุรกิจ เป็นเพียงผลประโยชน์ฉาบฉวย การเป็นสถาบันอุดมศึกษาและมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองที่ยาวนาน และการสร้างจิตสำนึกให้ลูกหลานในรั้วโดมมีต่อประชาชนต่างหาก ที่เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันแห่งนี้ แม้ว่า วันนี้ เราจะมีศิษย์ปัจจุบันคนหนึ่งเป็นนางสาวไทยไปแล้วก็ตาม และออกมาปาวๆว่า เห็นด้วยกับการย้ายสถาบันไปรังสิต ไม่ทราบว่า คิดเอง หรือคิดตามคำบอกของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยากให้พูด มีเพียงสื่อนสพ.ผู้จัดการรายวันเท่านั้น ที่นำเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงในการย้ายไปรังสิตมาลงให้ได้ทราบ ในขณะที่สื่ออื่นไม่ลงเลย ไม่ทราบว่า ไม่รู้ หรือ Ignore หรือคิดว่า ไม่มีคุณค่าข่าว ในฐานะที่เคยอยู่ร่วมประชาคมธรรมศาสตร์ แม้ไม่ใช่เด็กกิจกรรม ไม่ใช่คนเดือนตุลา ไม่ใช่พวกเข้าป่า แต่จากการเหยียบชายคา และจากการหล่อหลอมนศ.ที่ท่าพระจันทร์ ยอมรับว่า ที่นี่ให้อะไรให้กับเด็กมากกว่าที่มหาวิทยาลัยที่อื่นๆเขาให้กัน โดยเฉพาะทางด้านจิตสำนึกต่อสังคม ต่อการเมือง แม้จะไม่สนนักก็ตาม ต่อความอยุติธรรมในสังคม เราคิดว่า สังคมยังต้องการสิ่งเหล่านี้นะ ท่ามกลางภาวะการขายSexระบาดไปทั่วหัวระแหง นศ.นั่งบี้ นั่งคลึงกันกลางเซ็นเตอร์พ้อยท์ จนมีการถ่ายภาพส่งกันมาให้ตามNet การเฉดตัวเองไปรังสิต แค่ไปฝังตัวท่ามกลางFacilityเท่านั้น (ไม่ทราบว่า เพื่อนศ.หรือหน้าตาของคณาจารย์) แต่ไม่ได้ฝังอะไรๆที่ดีใน"กบาล"เด็กสักเท่าไรหร็อก!!!
ศิษย์เก่ามธ.
- Thursday, September 12, 2002 at 01:45:33 (EDT)

ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ชาญวิทย์ และขอคัดค้านการย้ายการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสายสังคมศาสตร์ไปที่รังสิตทั้งหมด ผมเป็นศิษย์เก่าคนหนึ่งที่มีใจรักสถาบันและเห็นว่าการเรียนที่ท่าพระจันทร์จะสามารถสานต่อแนวทางและแนวความคิดของความเป็นหนึ่งทางสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อเป็นเกียรติภูมิของคนที่จบจากสถาบันนี้และตลอดไป
วรา จิยะวรนันท์ <[email protected]>
- Saturday, August 17, 2002 at 03:38:45 (EDT)

เรียนที่ไหนก็ได้ แต่ขอให้มีคุณภาพ
ศุภวัฒน์ สุขปรเมษฐ
- Wednesday, July 24, 2002 at 23:55:08 (EDT)

ผมอ่านความเป็นจากคุณ วส.47 ก็น่าเห็นใจมาก และน่าเห็นใจผู้ที่ไม่อยากให้ย้าย เพราะต้องการความรู้สึกบางอย่างไว้ แต่ที่เดิมมันคับแคบ ถ้าอยู่แต่ในที่แคบๆ จิตใจเราก็จะแคบ ไม่ยอมเปิดกว้าง เขาไม่ได้จะเอาสถานที่เดิมไปทำร้านอาหารซักหน่อย เพียงแต่จะทำให้ดูสง่างามเหมือนที่เคยเป็น ไม่สกปรกรกรุงรัง ไม่แออัดยัดเยียด แต่ไม่ว่าจะลงเอยอย่างไร ทุกคนก็ต้องยอมรับ อย่างอาจารย์บางคนที่ยังยึดติดกับที่แห่งเดิม ไม่ยอมไปสอนที่รังสิตอย่างนี้ก็ไม่ดีมากๆๆ เพราะหมายถึงว่าอาจารย์ผู้นั้นเห็นแก่ตัวมากๆ ทำไมไม่ลองนีกถึงนักศึกษาที่ต้องย้ายไป แม้จะไม่ค่อยเต็มใจเหมือนกันแต่พวกเขาก็ยังไป น่าศรัทธากว่าอาจารย์พวกนั้นอีก พวกผู้บริหารก็เหมือนกัน มัวแต่มางัดข้อกันเองโดยไม่เห็นใจเด็กๆนักศีกษาพวกนี้ก็เลวสิ้นดี แทนที่จะมาช่วยกันเพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาตัวเอง พัฒนาสังคม พัฒนานักศึกษา พัฒนาอนาคตของชาติ กลับมาคิดทำแต่สิ่งที่จะไม่พัฒนาตัวเอง
KK
- Friday, July 12, 2002 at 18:53:54 (EDT)

เห็นด้วยกับการขยาย ไม่ใช่ย้าย และ มธ. ที่เดิมก็ควรจะยังคงเป็นมหาวิทยาลัเหมือนเดิม เพราะ มธ. ไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้าง ไม่ใช่แค่สถานที่ แต่มันเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทย มีนักการเมือง ผู้นำประเทศกี่คนที่จบจากสถาบันนี้ มีประวัติศาสตร์ของเราหลายครั้งที่เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ การที่เราย้าย มธ. หรือเอา มธ.เดิมไปใช้อย่างอื่น มันก็เหมือนกับการที่เรากำลังจะทำลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไปอีกอย่าง เหมือนกับที่เราเคยทำกับหลายสิ่ง
pp
- Friday, July 12, 2002 at 00:37:33 (EDT)

ในฐานะที่เป็นนักศึกษารุ่นแรกที่(ถูก)ให้อยู่รังสิตก็ขอแสดงความคิดเห็นหน่อยละกันนะคะ เท่าที่อ่านๆข้อมูลมาทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีเหมือนกันนะคะ เพราะว่าฟังใครแล้วก็รู้สึกว่าดีทุกฝ่ายเลย หันฟังคนนั้นก็ดี คนนี้ก็ดีแฮะ เออแล้วจะเชื่อใครล่ะ? แต่อันนี้มันไม่สำคัญหรอกที่ว่าใครถูกใครผิด ใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์(ฝ่ายผู้ใหญ่นะคะ)แต่มันอยู่ที่ว่า พวกคุณเคยคำนึงถึงจิตใจของพวกเราหรือไม่ว่าเป็นยังไงก็ต้องรู้สึกว่าถูกลอยแพเอาไว้ ฝ่ายหนึ่งจะให้เราอยู่รังสิต แต่ฝ่ายอาจารย์ที่ท่าพระจันทร์จะไม่มาสอน มันรู้สึกแย่มากๆ มันไม่รู้จะวางแผนกับอนาคตยังไง วิชาที่ปี2อย่างที่พวกเราต้องเรียนบางตัวที่เคยเปิดที่ท่าพระจันทร์ให้เรียนก็ไม่เปิดที่รังสิต และที่สำคัญถ้าวันไหนเราว่างสามารถไปเรียนที่ท่าพระจันทร์ได้(วิชาที่สำคัญต้องเรียน)เขาก็ล็อคระหัสไม่ให้เราไปเรียน คือจะให้เราอยู่รังสิตก็ได้แต่ไม่ต้องมาจำกัดสิทธิ์ของเราขนาดนี้มันมีผลกระทบมาก และที่สำคัญอยากจะบอกว่าบรรยากาศในมหาลัยตอนนี้แออัดมากโดยเฉพาะหอพัก และที่สำคัญโรงอาหาร ข้อมูลที่ให้ไปว่าจุได้1300ที่นั่งขอร้องเถอะค่ะ คนที่ให้ข้อมูลมาดูหน่อยเถอะอยากบอกว่า 500 ยังนั่งไม่ได้เลย นี่คือความจริงจากผู้ที่สัมผัสเอง
วส.47 <->
- Thursday, July 11, 2002 at 08:25:01 (EDT)

Thammasat should have a big campus like at Rangsit. It is a great idea that students wil have more facilities and extend their ability to have a sense of University community. I don't understand why many people raise the issue that "Thammasat will lose Tha Phra chan spirit"? Doesn't make any sense. As weknow at Tha Phra Chan , the location and facility is very very very limited. Plus ! it's not healthy for students to be packed in such a small and limited learning environment. No wonder why the quality of Thammasat students is not that high compare to those of other students. Don't you understand that Thammsat is growing up and many people want to see it grows in a positive way. Please stop the stupid idea that"NOT to move undergrad to Rangsit campus" For God sake! do some thing for your people/student. Don't be Squared head. Dr. Chanwit Kasetsiri should use your brain more. I am seeing a jerk discussing the moving of Thammasat undergrad students to Rangsit campus!
Emanuel Diaz
- Monday, July 01, 2002 at 03:01:00 (EDT)

ควร ย้าย เกลืออยู่ที่ไหนก็ให้รสเค็มไม่เคยเปลี่ยน ทองอยู่ที่ไหนก็ยังคงเป็นทองไม่เคยขึ้นสนิม อย่ายึดติดกับสถานที่ ผู้เสียผลประโยชน์ย่อมไม่ยอมแน่นอน แต่ควรคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมน่าจะดีกว่า ความคิดอุดมการณ์ทางการเมืองแบบบ้าๆ ที่ใช้กำลังอะไรกันมากมาย สมัยนี้มันไม่มีแล้ว ขอให้เห็นแก่อนุชนคนรุ่นหลังเถอะ อย่าให้ของกูเป็นของกู ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย
ผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
- Friday, June 21, 2002 at 00:11:07 (EDT)

สนับสนุนให้ย้ายครับ ขอแสดงความเห็นดังนี้ 1. ท่าพระจันทร์คับแคบ ไม่สามารถขยายและให้บริการได้อย่างเพียงพอ ขณะที่ รังสิต สามารถรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยได้ 2. รูปแบบการขขายสถานการศึกษาจากที่เดิมที่คับแคบ ไปสู่สถานที่ใหม่ ที่กว้างขวางเพิ่มเติม โดยที่ที่เก่ายังคงเป็นวิทยาเขตส่วนหนึ่งนั้น มีรูปแบบที่สถาบันการศึกษาอื่น ๆ เขาทำกันมาให้เห็นมากมาย เช่น ม เกษตร ม มหิดล ทำไมมหาวิทยาลัยอื่นเขาทำได้ และประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า แต่ของธรรมศาสตร์กลับมีผู้ที่ต้องคัดค้านถ่วงความเจริญของมหาวิทยาลัย 3. จิตวิญญาณของความเป็นธรรมศาสตร์ ไม่ควรกำหนดกันอยู่ที่สถานที่ แต่ควรพัฒนาให้ชาวธรรมศาสตร์ทุกคนมีความเป็นจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ที่จะรักประชาชนและช่วยเหลือประชาชนอยู่ในตัวทุกวินาที ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดในโลกนี้ 4. จริงอยู่ การย้ายไปในช่วงแรก ๆ ย่อมจะต้องมีความไม่สะดวกสบายอยู่เป็นอันมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความเจริญและสาธารณุปโภคมีเพิ่มเติมจนครบถ้วน ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ดังนั้น พวกบุกเบิกในช่วงแรกนับเป็นผู้เสียสละที่ชาวธรรมศาสตร์จะต้องยกย่องชมเชย 5. ธรรมศาสตร์ควรเป็นหนึ่งเดียว คือเรียนด้วยกัน เล่นด้วยกัน ทำกิจกรรมด้วยกัน ไม่แบ่งแยกว่า พวกท่าพระจันทร์ พวกรังสิต พวกสายวิทย์ พวกสายสังคม ดังนั้นการย้ายไปเรียนรวมกันในระดับปริญญาตรีเพียงที่เดียวที่รังสิต จะขจัดการแบ่งแยกได้ จะทำให้มีแต่ธรรมศาสตร์เดียวเท่านั้น
ดำ ศิษย์มอธอ
- Thursday, April 25, 2002 at 03:14:03 (EDT)

อ้อ ลืมไป เราเรียนเอกประวัติศาสตร์ การได้เรียนที่ท่าพระจันทร์นี่เหมาะแล้ว และที่คุณยกตัวอย่างรร.เตรียมทหารที่ย้ายไป ขอโทษนะ มันเทียบกันไม่ได้ คุณฝึกทหารคุณก็อยู่ในป่าในเขาดีแล้ว แต่นี่มันเป็นการเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม คุณก็ต้องอยู่ในที่ที่มีกระแสของสังคมให้เห็น แล้วเราก็ได้ยินมานะว่า การย้ายไปเนี่ย ทำให้สูญเสียอาจารย์ดีๆไปเยอะ เพราะอาจารย์บางคนอายุมากเดินทางไม่ไหว ก็ early retire กันไปเยอะ เสียดายจริงๆ
สรัญญา 4306612757
- Wednesday, April 03, 2002 at 22:29:30 (EST)

เราเป็นคนนึงที่ได้รับผลกระทบ ปีหน้าเราต้องวิ่งเรียน 2 ที่ เปลืองตังค์และต้องเหนื่อยด้วย เราก็ใช้ชีวิตมาทั้ง 2 ที่ รู้มาว่ามันต่างกันยังไง การอยู่ท่าพระจันทร์ มันได้อยู่กับชุมชน เรารู้สึกเหมือนมันมีชีวิต แต่ที่รังสิต มันเป็นเมืองที่จำลองขึ้นที่มีแต่คนวัยเดียวกัน สิ่งที่เห็นคือ มันไม่มีความหลากหลายทางสังคม เห็นว่าคณะสายสังคมที่อยู่มานานก็ควรอยู่ที่นี่ต่อไป เพราะเราต้องอยู่ในชุมชน ต้องพบปะผู้คน อย่างเพื่อนเราเรียนเอกอังกฤษ ต้องสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติ ก็ทำได้ไม่ยาก เดินออกไปวัดพระแก้วก็เจอแล้ว แต่ถ้าอยู่รังสิต จะทำยังไง มันเป็นแคมปัสที่มีแต่นักศึกษา เห็นว่าอย่างนี้ คณะที่อยู่ท่าพระจันทร์ก็อยู่ต่อ คณะที่ตั้งใหม่ก็ไปรังสิต แล้วก็คิดว่าความแคบไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาคนนะ ดีออก เดิน 5 นาทีก็เดินข้ามตึกอีกคณะได้แล้ว
สรัญญา 4306612757
- Wednesday, April 03, 2002 at 22:19:01 (EST)

เลิกเอาคำว่าจิตวิญญาณมาสู้ มันเป็นเรื่องที่ดูเป็นนามธรรมเกินไป มีนำ้หนักไม่พอ ควรชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่เป็นรูปธรรมจะทำให้การประท้วงมีนำ้หนักมากกว่า
Enigma TU <[email protected]>
- Wednesday, March 27, 2002 at 04:35:04 (EST)

หากคิดว่าการเรียนหนังสือที่เราจะต้อง อยู่ในที่ที่เป็นประวัติศาสตร์คุนอย่าเรียนกันดีกว่า เพระโลกนี้มีที่ ที่เป็นอดีต ปัจจุบันและอนาคตอยู่เสมอ วันนี้ศูนย์รังสิตกำลังเป็นอนาคต วันหน้าอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ก็ได้
ขุนเดช
- Sunday, March 03, 2002 at 12:01:35 (EST)

หากคิดว่าการเรียนหนังสือที่เราจะต้อง อยู่ในที่ที่เป็นประวัติศาสตร์คุนอย่าเรียนกันดีกว่า เพระโลกนี้มีที่ ที่เป็นอดีต ปัจจุบันและอนาคตอยู่เสมอ วันนี้ศูนย์รังกำลังเป็นอนาคต วันหน้าอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ก็ได้
ขุนเดช
- Sunday, March 03, 2002 at 11:57:37 (EST)

เห็นด้วยครับ ถ้ามีเหตุพอ เพราะเดี๋ยวนี้ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แคบน่าดู ไม่ควรติดสถานที่มากเกินไป
ดาวสยาม <[email protected]>
- Tuesday, February 26, 2002 at 10:12:46 (EST)

สถาบันอยู่ที่ตึกเหรอ เราย้ายบ้านกันทั้งน้าน ชีวิตนะเปลี่ยน ความคิด มุมมองเปลี่ยนตามบ้านด้วยเหรอ ย้ายจากทาวน์เฮ้าส์กลางเมืองไป บ้านเดี่ยวขนาดยักษ์นอกเมืองมันเสียหายตรงไหนมิทราบ อยากจะอยู่ทาวน์เฮ้าส์ใครจะไปว่า ยังไงก็บ้านเราจัดการแบ่งร่างกันเองก็ได้ ทำเป็นงงไปได้ โธ่..อาจารย์
พิชาญ <[email protected]>
- Thursday, February 14, 2002 at 05:04:31 (EST)

มั่นใจแล้วหรือที่จะให้ย้าย มั่นใจแล้วหรือที่มีการจัดการเรียนการสอนที่พร้อม มั่นใจแล้วหรือที่จะไม่ทำลายความเป็นธรรมศาสตร์
เด็ก tu
- Sunday, February 03, 2002 at 01:21:49 (EST)

เคยไปอยู่มธ รังสิตหรือยังคะ ลองไปสัมผัสก่อนเถอะแล้วช่วยมาบอกที ว่าสิ่งที่ช่วยทำให้รู้สึกถึงความเป็นธรรมศาสตร์อยู่ที่ไหน...นอกจากตึก ที่กว้าง ป่าล้อมรอบ และนักศึกษาที่หาความสนุกสนานใส่ตัว บางทีคุณไม่ไปอยู่ด้วยตัวเอง ใช้แต่วิจารณญาณมันก็ไม่พอนะคะ
มธ43
- Wednesday, December 26, 2001 at 15:25:09 (EST)

I'm study in Vienna . in university of Vienna this university is more than 400 years fouded. The point I wrote this is why do we come to study? It's only for a beautiful place that has a long histry, or we study to improve our knewlage or something good for our country and this world. if our goal is the same to study anywher is not important but what you get from every day lesson is more important. I understand how the students and all the teachers fell for their beloved home that they grown up from. But it's just a home , do you think home or people in the home which is more important?
apilak vichean <[email protected]>
- Tuesday, November 06, 2001 at 18:07:59 (EST)

ย้ายไปเถอะเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ค่อยมาเรียนตอนภาคฤดูร้อนก็ได้ อย่าไปยึดติดกับวัตถุรูปร่าง คงไว้ซึ่งจิตวิญญาณของความยุติธรรม ความถูกต้องของมวลชนก็พอแล้ว จำได้ตอนเรียนปี1นั่งรถไฟจากหัวลำโพงแต่เช้าไปเรียนที่รังสิตอยู่ในกรุงเทพอึดอัด พอเริ่มเลยดอนเมืองแล้วอากาศเริ่มดีขึ้น ลงสถานีเชียงรากน้อย นั่งรถสองแถวเข้ามหาวิทยาลัย (หัวแดงเพราะฝุ่นตลบ) ถ้ามาทางรถเมล์จากท่าพระจันทร์(ปอ39)ถึงรังสิตใช้เวลา 3 ชั่งโมง นานมากน่าเบื่อ ถ้ามารถไฟสบายใจได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านตอนนั่งรถไฟ
newneng <[email protected]>
- Friday, November 02, 2001 at 11:16:26 (EST)

ไม่ย้าย เเตตอนนี้คงสายไปเเล้วเพราะเราเป็นเพียงเเค่คนตัวเล็ก เเต่ เขาคนตัวใหญ่กว่า รู้สีกเพียงเเค่ตัวเองยังโชคดีที่ได้เรียนที่ ท่าพระจันทร์เป็นรุ่นสุดท้าย....
nostalgie
- Thursday, October 25, 2001 at 06:58:56 (EDT)

ผมเกิดและโตขึ้นมาบนย่านแถบนี้..คุ้นเคย..วิ่งเล่น..มากับมหาวิทยาลัย..สถานที่แห่งนี้คงไม่ได้เป็นเพียงวัตถุ..สถานที่แห่งนี้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติ..เป็นสัญลักษณ์..เป็นหลายสิ่งหลายอย่าง..การย้ายผมเห็นด้วยกับการย้ายเพียงบางส่วนที่จำเป็นออกไป..แต่การบริหารต่างๆก็ยังอยู่ที่นี้ได้นะครับ..ผมว่าถ้าธรรมศาสตร์คงไม่เป็นเพียงมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ถูกรื้อ..คงรวมถึงสถานที่ต่างๆในบริเวณนั้น..ตึกเก่า..ชุมชนบางแห่งอายุนับร้อยปี..ก็ต้องถูกรื้อ..เพื่ออะไรหรือ..เพื่อให้ฝรั่งหัวแดง..มันมาเดินดูซาก..ที่คนไทยกันเองช่วยกันรื้อ..ช่วยกันถอน..ถามว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไร..ถ้าจำไม่ผิดเพราะต้องการเปิดพื้นที่มุมมองให้การท่องเที่ยวไม่ใช่หรือ..คำถามครับว่าคุ้มไหม....
นายนกขมิ้น เหลืองอ่อน
- Saturday, September 29, 2001 at 04:34:10 (EDT)

ใจจริงแล้วไม่อยากให้ย้าย เข้าใจว่าทั้ง2ฝ่ายก็ย่อมมีเหตุผลของตนที่ตนคิดว่าดัแล้ว ถูกต้องแล้ว เป็นเรื่องที่อยากให้ศึกษาดูถึงผลดี ผลเสียของการย้ายให้ดีเสียก่อนจะตัดสินใจย้าย เพราะถ้าจะไปจริงๆไม่เห็นต้องรีบร้อนเลย โดยส่วนตัวคิดว่าที่รังสิตตอนนี้ยังไม่พร้อมทั้ง บร.5ที่สร้างใหม่ ที่สำคัญที่สุดคือหอพักนักศึกษาที่ถ้าย้ายจริงๆต้องไม่พอแน่ๆ ไม่ว่าจะย้ายหรือไม่ก็ตามแตเห็นๆกันว่าอธิการเผด็จการแน่นอนไม่ฟังเสียคัดค้านใดๆเพราะตอนนี้จัดตารางสอนของวิชาปี2ไปลงรังสิตเรีบยร้อยแล้ว ใครคัดค้านก็ค้านไปแต่ฉันจับย้ายเรียบร้อยแล้ว
เจ้าจำปี22 <[email protected]>
- Friday, September 28, 2001 at 06:56:44 (EDT)

I agree with you 100% Mr. X.
Khon Thammasat
- Friday, September 14, 2001 at 17:33:33 (EDT)

ไม่อยากให้ย้ายเลย รู้สึกลึกๆว่าธรรมศาสตร์ต้องอยู่ตรงนี้ การที่ย้ายไปไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมา ความรู้สึกและความภูมิใจของเด็ก มธ. แทบทุกคน ล้วนรู้สึกว่าเราเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่แผ่นดินที่เรายืนอยู่ตรงนี้ทำให้เราตระหนักถึงอยู่เสมอ จริงอยู่การที่เราจะไม่มีจิตวิญญานของการเป็นธรรมศารตร์ไม่ได้อยู่ที่ที่ตั้ง แต่ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราตระหนักถึงไม่ใช่เหรอ พวกเราเด็กคณะนิติศาสตร์ขอคัดค้าน เราไม่อยากสูญเสียห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ แหล่งความรู้ของคณะ เราไม่อยากสูญเสียคุณค่าของจิตใจที่เรามาอยู่ที่นี่ คุณค่าของจิตใจเทียบไม่ได้เลยกับค่าของเงินที่พวกคุณได้เสียไปกับการสร้างศูนย์รังสิต ขอให้หยุดคิดและหาทางแก้ไขที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายพอใจ ขอให้เรื่องนี้ยุติเสียที
เนตินัย แก้วเกิดเคน <[email protected]>
- Tuesday, September 04, 2001 at 09:32:51 (EDT)

เห็นด้วยกับการย้าย เพราะความเป็นธรรมศาสตร์ และความเป็นเลิศทางวิชาการ หรือจิตสำนึกเรื่องคุณธรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ควรยึดติดกับตัวสถานที่เราเป็นมนุษย์ ไม่ใช่แมว การอยู่รวมๆกันเรียนด้วยกัน ทำกิจกรรมด้วยกันน่าจะก่อให้เกิดความกลมเกลียวมากกว่า ส่วนเรื่องความสะดวกของครูอาจารย์และนักวิชาการนั้น ไม่น่าจะเป็นข้ออ้าง อาจารย์ที่ดี นักวิชาการเก่งๆที่มีจิตสำนึกอยากถ่ายทอดความรู้จริงๆก็น่าจะมาสอนได้ การคมนาคมก็สะดวกขึ้นมากแล้ว ระยะทางก็ไม่ได้ไกลเกินไป การติดต่อกันด้วยระบบสื่อสารที่ทันสมัยอื่นๆก็มี รร.นายร้อย รร.เตรียมทหารเขาย้ายไปไกลถึงเขาชะโงก ข้ามจังหวัดไปเลยก็ไม่เห็นมีใครต้องมานั่งทำโพลแบบนี้เลย ทำในสิ่งที่ดีกว่าก็ทำไปเถอะ เมืองหลวงของไทยเราก็ย้ายมาหลายครั้งแล้ว กรุงเทพนี่ก็ยังมีความคิดที่จะย้ายอีกเลย แค่มหาวิทยาลัยทำไมคิดมากจัง
lสพรั่งพร จุลละสุขุม <[email protected]>
- Monday, September 03, 2001 at 00:18:16 (EDT)

ธรรมศาสตร์มิได้สร้างจากอิฐ แต่สร้างจากเหงื่อ รอยยิ้ม ความรัก เลือด น้ำตา ของประชาชน ชุมชน เป็นเสมือนบ้านที่เราค่อยๆ สร้าง เป็นเวลานับทศวรรษ แล้วจู่ๆ ก็ต้องย้ายไป ถ้าเป็นบ้านที่คุณสร้างมากับมือด้วยหยาดเหงื่อและความรักเช่นกัน ต้องมาถูกทำลาย หรือย้ายไปต่อหน้าต่อตา จากโครงการของนายทุนหน้าเลือดบางคน คุณจะย้ายไหม
สมัชชา ก้อนแก้ว
- Monday, August 06, 2001 at 05:40:02 (EDT)

I have 100% agree. From USA.
Somchai Kameesak <[email protected]>
- Friday, August 03, 2001 at 16:24:23 (EDT)

เเม้ไม่ใช้เรื่องของผม เเต่ผณมมีเเฟนอยู่ธรรมศาสตร์เห็นว่าปี1มาเรียนที่ท่าพระจันทร์บ้างเเล้วค่อยย้ายไปรังสิตตอนปี2เหมือนคนก่อนหน้านี้ น่าจะเเก้ปัญหาเรื่องขนาดได้ เเต่จะให้ดีควรขยายมหาวิทยาลัยที่ท่าพระจันทร์ด้วยอาจจะรวมเอาพิพิธภัณฑ์สถานเเห่งชาติมาเป็นส่วนหนึ่งก็จะดีเพราะย้ายพิพิธภัณฑ์ไปนอกเมืองน่าจะดีกว่า
เด็กจุฬา
- Monday, July 30, 2001 at 16:28:02 (EDT)

เห็นว่าปีหนึ่งทุกคณะควรย้ายไปเรียนที่ท่าพระจันทร์เเทน เเล้วปี2ค่อยมาเรียนที่รังสิต
เด็กนิติ tu
- Monday, July 30, 2001 at 15:32:16 (EDT)

อาจารย์ชาญวิทย์พูดจริงครึ่งเดียว Oxford Cambridge Harvard Yale อยู่ในเมืองหลวงหรือครับ หรืออาจารย์รู้จัก Cornell ที่เดียว
ศิษย์เก่านิติ มธ
- Monday, July 30, 2001 at 10:25:02 (EDT)

เห็นด้วยว่าน่าจะย้าย เพราะที่ท่าพระจันทร์คับแคบ และคิดว่าที่รังสิตน่าจะมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากกว่า และตอนนี้การเดินทางก็สะดวกขี้นแล้ว เห็นว่าสมควรเป็นที่สุด
วิษณุ ศรีปลาด <[email protected]>
- Friday, July 27, 2001 at 03:48:41 (EDT)

ถ้าลองพิจารณากันดีๆ คนไทยชอบยึดติดกับวัตถุ ไม่มองหาโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง การย้าย ม. ธรรมศาสตร์ไปนั้น เป็นผลดีแก่นักศึกษาเองแต่กลับไม่เห็นคุณค่า เคยเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้น ถ้าลองมองที่เหตุผลแล้ว จะเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ใหญ่หลวงที่จะได้รับ ไม่ใช่ไม่มีการปรับ แล้วประเทศชาติจะเจริญได้อย่างไร หรืออยากให้ประเทศได้ชื่อว่าเป็นล้าหลังเป็นเต่าล้านปี
กิ๊บ
- Tuesday, July 24, 2001 at 11:44:40 (EDT)

ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต มีวิญญาณ ไม่ใช่สักแต่เป็นสถานที่ ถ้าคับแคบควรแยกหน่วยงานส่วนใหญ่ คณะต่างๆ ออกไปบ้าง แต่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ต้องคงอยู่เป็นหัวใจของธรรมศาสตร์ต่อไป อย่างน้อยพิพิธภัณฑ์ ม.ธ.ก. ควรจะมี ควรจะจัดตั้งที่นี่
อรสา ขวัญเมือง <[email protected]>
- Friday, July 20, 2001 at 05:14:36 (EDT)

ลองกลับไปดูสภาพนักศึกษาปัจจุบันก่อน ว่าจะสามารถเป็นที่พึ่งของ ใครได้หรือเปล่า ประวัติศาตร์ ก็คือประวัติศาสตร์ อย่าเอาความดีของคนบางรุ่นมา แอบอ้าง ถ้าเป็นสถาบันอื่นก็คงไม่มีใครมา คัดค้านหรอก นี่แสดงให้เห็นของ จิตวิญญาณ พวกคนที่ไม่ได้รักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รักประชาธิปไตย แบบรักพวกพ้อง ถ้าสีเดียวกันก็ใช้ได้ ปัญญานี้คงฝังและก็จะยิ่งฝังรากลึกลงไปในสังคม ทำให้ประเทศชาติไม่เจริญเท่าที่ควร
karn
- Saturday, July 14, 2001 at 05:48:25 (EDT)

ประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่ได้แค่เริ่ม ที่ธรรมศาสตร์ ทำไมต้องปลูกฝังค่านิยมผิดๆ ให้กับสังคม ควรจะย้ายไปตั้งนานแล้ว รวมทั้งหน่วยราชการหลายๆ หน่วยงานด้วย กรุงเทพจะได้โล่ง ๆ บ้านเมืองนี้เป็นของคนไทยทั้งชาติ ไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนีง และ เอกราชของชาติ ก็ไม่ใช่แค่ของชาวธรรมศาสตร์ ประเทศชาติไม่พัฒนาสักทีก็เพราะคำว่า ยึดติด นี่แหละ
X
- Saturday, July 14, 2001 at 05:39:37 (EDT)

ปัจจัยที่ทำให้ไทยไม่เจริญ ก็เพราะอย่างนี้และครับหลง และ ยึดติด ไม่มีความคิดอิสระ มองไม่เห็นปัญหาวิเคราะห์ไม่เป็นมธ ควรจะย้าย และ ศิลปากรด้วย1. พื้นที่มีนิดเดียวตรงนั้น คุณจะพัฒนา ความรู้ ขยายมหาลัยได้อย่างไร 2. ทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ไปตามเวลา มองไม่เห็นข้อดีซักอย่างที่จะคงอยู่ที่เดิม นอกจาก ความ หลง ในความหลัง3. ถ้าจะให้อนุชนได้ระลึกถึงความดีงาม เปลี่ยน สถานที่ แคบๆ ตรงนั้น เป็น พิพิธภัณฑ์ หรือ สวนสาธารณะ หรือ สร้างเป็น landmark ของกรุงเทพ เช่นสร้างเป็น city tower สร้างเหมือนเสาชิงช้า แต่ให้ขนาดใหญ่ กว่าเดิม มีลิฟท์ ขึ้นลง มีภัตตาคาร อยู่ บนยอด tower มีสวนสาธารณะ และ อนุสาวรีย์ วีระชน ริมฝั่งเจ้าพระยา ดูดีมากเลย เหมือน eifle tower หรือ tower ที่ กัวลาลัมเปอร์ 3. การศึกษาย้ายไปที่อื่นเถอะ ถึงเวลา แล้ว 4. เห็นด้วยกับคุณมีชัย ในข้อที่ว่า เหตุที่เราไม่เจริญ เพราะ ไม่ยอมปรับตัว เหมือนไดโนเสาร์
Jack
- Friday, July 13, 2001 at 01:51:40 (EDT)

ย้ายไปเถอะครับ ชาติจะได้เจริญขึ้นเจริญขึ้นอย่างไร ไดโนเสาร์จะได้สูญพันธ์ทาสที่ปล่อยไม่ไปจะได้หายไป
มีชัย บูรพา
- Friday, July 13, 2001 at 01:32:31 (EDT)

เห็นควรย้าย ด่วน ยกตัวอย่าง รร.เตรียมทหาร ยังย้ายได้อย่างเร่งรีบ จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่เห็นรัฐทำอะไรเลยหาก มธ.ย้ายจะทำให้ทัศนียภาพ แลดูดีมากขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวได้มาก
ต.
- Monday, July 02, 2001 at 02:44:05 (EDT)

ไม่ได้เป็นเลือดของ ธรรมศาสตร์ แต่รักความเป็นธรรมศาสตร์ ไม่มีตัวตายตัวแทน เมื่อยังอยู่ก็ควรยังอยู่ ไร้วิญญานของธรรมศาตร์ ประวัติศาตร์ที่สั่งสมมาจะมีค่าอะไร
สหายตัวน้อย <[email protected]>
- Monday, July 02, 2001 at 02:04:45 (EDT)

ย้ายไปก็ดีนะ ค่อนข้างเห็นด้วย แต่ที่ท่าพระจันทร์ไม่เห็นด้วยเลยที่จะรื้อตึก เปลี่ยนแปลงสภาพดั้งเดิม เพราะการทำเช่นนั้น จะทำให้ประวัติศาสตร์หลายอย่างที่ควรจดจำหายไป เช่น นักศึกษาเคยชุมนุมที่สนามฟุตบอล เคยมีการบาดเจ็บล้มตายที่นั่น ถ้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นสวนสาธารณะ แล้ววิญญานแห่งการต่อสู้ล่ะ อย่างไหนสำคัญกว่ากัน
ลูกโดม 2516-2519 <[email protected]>
- Thursday, June 21, 2001 at 04:13:37 (EDT)

I think the title in the 'Interactive Poll' is misleading. Actually, Thammasat Tha Prachan will NOT be moved. Only undergraduate students will be moved to Rangsit.
TU guy
- Wednesday, June 20, 2001 at 00:15:10 (EDT)

Quote from TU website:สำหรับอาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ในฐานะหัวขบวนในการคัดค้าน ข้าพเจ้าขอถาม ข้อข้องใจว่า ในสมัยที่ท่านเป็นอธิการบดี หากท่านไม่ได้คิดเรื่องย้ายปริญญาตรี สังคมศาสตร์จากท่าพระจันทร์ไปรังสิต ท่านไปขอโครงการเอเชี่ยนเกมส์คอมเพล็กส์ มาไว้ที่ศูนย์รังสิตทำไม ? จำเป็นอย่างไรที่ต้องสูญเสียพื้นที่ของศูนย์รังสิต ไปประมาณ ครึ่งหนึ่ง เพียงเพื่อแลกกับหอพัก 5,000 ยูนิต จุคนได้ 10,000 คน ซึ่งหมายความว่า ต้องสูญเสียพื้นที่ถึงครึ่งหนึ่ง เพื่อได้มาซึ่งหอพักนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และสุขศาสตร์ รวมทั้งสายสังคมศาสตร์ปีที่ 1 ทั้งหมดรวมกันไม่กี่พันคน นี่เป็นการบริหารเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ของศูนย์รังสิต ที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง ! หากไม่มีการใช้ประโยชน์จากอาคารกีฬาเหล่านี้ ก็เท่ากับว่าท่านได้ชักนำขยะสิ่งก่อสร้าง กองมหึมามาทิ้งไว้ในธรรมศาสตร์ ซึ่งต้องรอไปอีกหลายทศวรรษ จนกว่าจะพังทะลาย ลงมานอกจากนี้ ขอถามว่าก่อนที่ท่านจะใช้พื้นที่ครึ่งหนึ่งของศูนย์รังสิตเพียง เพื่อแลกกับ หอพักสำหรับนักศึกษาไม่กี่พันคน ท่านได้เปิดโอกาสให้ชุมชนธรรมศาสตร์มีส่วนร่วม ในการพิจารณาหรือเปล่า แท้จริงท่านตัดสินใจเพียงไม่กี่คน ชุมชนธรรมศาสตร์ได้รับรู้ ก็ต่อเมื่อท่านตกปากรับคำกับรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้ว
Khon Thammasat
- Wednesday, June 20, 2001 at 00:07:21 (EDT)

ผมเห็นว่าสมควรย้ายนะครับเพราะไม่งั้นจะสร้างไว้ทำไมให้เปลืองงบประมาณแผ่นดิน และในความคิดเห็นของผมนะครับ สถาบันนั้นยังคงอยู่ได้แต่เราไม่สมควรยึดติดกับวัตถุจนก่อให้เกิดความล้าช้าในการพัฒนาตัวเอง ทุกสิ่งทุกอย่างมีอดีตและอนาคตและเราต้องรู้ด้วยว่าวัตถุต่างๆเปลี่ยนไปตามเวลา
ธงชัย <[email protected]>
- Tuesday, June 19, 2001 at 09:04:24 (EDT)

ไม่ใช่นศ.ที่จบที่นั่น แต่พี่สาวและพี่ชายจบที่นั่น เลิกเรียนแล้วต้องไปหาพี่ที่นั่นทุกวัน ผูกพัน จนไม่ต้องเรียน ไม่ควรย้าย ความเป็นอยู่อย่างเก่าเหมาะแล้ว อะไรใหม่ๆ คณะใหม่ๆ ก้อไปทำกันใหม่ ซะที่รังสิต อะไรๆที่เดิมอยู่แล้วมันก้อดีอยู่แล้ว ทั้งทางวัตถุและจิตใจ จรรโลงไว้ไม่ดีกว่าเหรอ .........
kotaro <[email protected]>
- Monday, June 18, 2001 at 12:15:10 (EDT)

ประเทศไทยต้องการบัณฑิตที่มีคุณภาพช่วยจรรโลงสังคมไทยให้เจริญรุ่งเรือง มิใช่ผู้ยึดติดในสิ่งที่เรียกว่าสิ่งก่อสร้าง หันมาทบทวนกันใหม่เถิด อย่าทะเลาะกันในเรื่องที่เขาพากันหัวเราะกันทั้งโลก และเขาจะพากันคิดว่า นี่หรือธรรมศาสตร์.....
ดนัย คำคุณ <[email protected]>
- Saturday, June 16, 2001 at 00:14:38 (EDT)

ย้ายไปเถอะครับ รำคาญเหลือเกิน อย่าอ้างจิตวิญญาณอะไรเลยครับ เบื่อ
พันตำรวจเอก ปรีชา ชวลิตธำรงค์ <[email protected]>
- Friday, June 15, 2001 at 13:15:12 (EDT)

ไม่ควรย้ายแต่ควรทำเป็นที่ศีกสาเฉราะประวัตศาต และสอนเประรินยาเอกหรือโทถ้าทำได้ก็รวมถึงคนที่จะจบด้วยหรือเรียนที่รังสิต แต่ต้องปจบที่ถ้าพระจันท์
rungroj anunjrunkig
- Thursday, June 14, 2001 at 03:12:18 (EDT)

จิตวิญญาณมันยังมีอยู่หรือ ในนักศึกษายุคปัจจุบัน มองความเป็นจริงดีกว่า นักศึกษายุควัตถุนิยม ต้องการที่ทางกว้างขวาง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้สมกับราคา ที่ซื้อขายวิชากัน
โคล่า
- Tuesday, June 12, 2001 at 01:05:58 (EDT)

เราต้องคิดแก้ปัญหาในอนาคต ว่าบทสรุปสุดท้ายเป็นอย่างไร เพราะยังไงความคิดที่จะย้ายก็ยังคงอยู่ในหัวผู้บริหารฯ ผมก็ไม่อยากย้าย we love tham.(ท่าพระจันทร์)
บุญนะ <[email protected]>
- Sunday, June 10, 2001 at 00:06:29 (EDT)

ไม่อยากให้ย้าย หากคับแคบก็ให้คณะที่เพิ่มใหม่ไปอยู่ที่รังสิต ไม่ต้องบรรยายความผูกผันกับมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้บริหารบางคนอาจไม่มี และเคยเห็นตั้งแต่ตอนเรียนมารุ่นเดียวกัน ทัศนคติ ก็มุ่งแต่ประโยชน์ทางวัตถุอย่างเดียวอยู่แล้ว จิตวิญญาณไม่ต้องพูดถึง
ศิษย์เก่ามธ.ปี22 <[email protected]>
- Saturday, June 09, 2001 at 08:21:01 (EDT)

ไม่ต้งย้ายหมดหรอกครับ ที่ไหน ต้องการ ห้องแลบ ก็ให้ย้ายไป บางวัน หรือ คณะนั้น ที่เรียนได้ธรรมดา เช่น นิติ อะไรก็ตามที่ไม่มีแลบ ก็อยู่ต่อได้ นี่ครับ
ชล <->
- Thursday, June 07, 2001 at 05:39:48 (EDT)

ย้ายก็ดี เพราะว่าประชากรนักศึกษาก็มากขี้น ตึกก็เก่าลงแล้วทีมีคนเก่า ๆ มาคัดค้านเหมือนจะยึดติดเกินไปเพราะมันน่าจะอยู่ที่จิตสำนึกมากว่า
อังคณา ออฤดี <[email protected]>
- Wednesday, June 06, 2001 at 06:20:18 (EDT)

Object!!!Why can't we manage like other Us which has more than 1 campus. Make it like we're having a little brother U at Rangsit. New faculties will be at Rangsit. Old faculties can support to keep TU brand excellence there.
suntana
- Tuesday, June 05, 2001 at 19:14:41 (EDT)

Please move. Students will have better air to breath. Students are sick and tired of the POLLUTION at Tha Prachan. The better health students have, the smarter they will become.
Kanok
- Tuesday, June 05, 2001 at 17:45:37 (EDT)

ย้ายไปเถอะครับ ข้างนอกกว้างขวางกว่า อากาศดีกว่า สามารถรองรับกับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยได้ ประการสำคัญอีกข้อคือจะช่วยแก้ปัญหาจราจรได้ อย่ามาพูดว่าที่รังสิตยังสร้างไม่เสร็จไม่พร้อม เพราะถ้าคุณย้ายไปรัฐบาลต้องเห็นความสำคัญก่อสร้างสิ่งต่างให้อย่างสมบูรณ์แน่นอน สิ่งที่อยากจะขอคือความเสียสละของคนที่อยู่ที่ท่าพระจันทร์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักศึกษาขอให้แสดงสปิริตสนับสนุนให้ย้ายคุณอาจลำบากบ้างแต่รุ่นน้องสบายแน่ จะได้ไม่ต้องขี่คอเรียน ขี่คออยู่กันต่อไป อีกอย่างแม้ย้ายไปธรรมศาสตร์ก็ยังเป็นธรรมศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์ของคนไทยทุกรุ่นต่อไป
ทุยโทน ท้ายทุ่ง
- Monday, June 04, 2001 at 03:03:42 (EDT)

ไม่ได้เป็นคนท่าพระจันทร์ ไม่ได้จบธรรมศาสตร์ แต่จบสถาบันย่านรังสิต แต่มีความรู้สึกดีๆ กับบรรยากาศของท่าพระจันทร์ ชอบความรู้สึกของพื้นที่แห่งนี้ที่เป็นชุมชน ท่าพระจันทร์มีครบทั้งแหล่งบันเทิงและแหล่งวิชาการ ถ้าขาดธรรมศาสตร์ บรรยากาศคงไม่เหมือนเดิม ความอบอุ่นคุ้นเคยคงจางหายไป คิดว่าหากย้าย คงไม่ใช่แต่คนในรั้วธรรมศาสตร์เท่านั้นที่รู้สึกขาดหายบางอย่าง ชาวท่าพระจันทร์และบริเวณใกล้เคียง อย่างศิลปากร พรานนก วังหลัง ก็คงรู้สึกเหมือนขาดบางสิ่งบางอย่างไปเช่นกัน ถ้าอยากใช้พื้นที่ที่รังสิต ทำไมไม่ทำอย่างมหิดล คือ สร้างคณะใหม่ที่นั่น อย่าย้ายคณะเก่าๆ ไปเลย เพราะการอยู่ที่นี่มีความหมายมากกว่าการเป็นแค่แหล่งความรู้ และหอสมุดรวมทั้งห้องสมุดคณะต่างๆ ก็จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเพราะสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ ไปอยู่รังสิต ไกลมาก เพราะเคยอยู่มากแล้ว
วลัยลักษณ์ นกจันทร์ <[email protected]>
- Sunday, June 03, 2001 at 04:12:29 (EDT)

ไม่เห็นด้วยกับการย้าย
คัมภีร์ ทองพูน <[email protected]>
- Thursday, May 31, 2001 at 13:02:05 (EDT)

ไม่ใช่คนมธ.แต่เข้ากรุงทุกครั้งชอบแวะไปเยี่ยมเยียน..ไม่รู้ว่าต้องมนต์เสน่ห์อันใด..ถ้าย้ายไปทั้งหมด..บรรยากาศของชุมชนมธ.จะเป็นอย่างไรหนอ..การย้ายเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ถ้าอย่างนั้นถ้าสถานที่ใดคับแคบมีอุปสรรคต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี มิต้องย้ายหรือหาทำเลกันใหม่อยู่ทุกครั้งหรือ เราไม่เห็นด้วยกับการย้ายไปทั้งหมด
ตะวันออก
- Thursday, May 31, 2001 at 08:03:12 (EDT)

ไม่ใช่คนที่เรียนที่นี่ แต่ไม่อยากให้ย้ายเพราะว่าที่เดิมมีความเป็นมาที่น่าจะให้อนุชนรุ่นหลังๆได้จดจำไว้
สมพบ สีดาเลิศ
- Wednesday, May 30, 2001 at 23:03:04 (EDT)

Thammasat is NOT going to be moved. Only BA students will be moved!!!
Dek Dee
- Tuesday, May 29, 2001 at 23:08:19 (EDT)

ไม่ใช่เด็กธรรมศาสตร์ แต่รู้สึกผูกพันกับธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มาก จากชีวิตนักศึกษาจนทำงาน ทุกครั้งที่เดินทางเข้ากรุงเทพต้องไปท่าพระจันทร์ธรรมศาสตร์ ไม่รู้ทำไม ไม่อยากให้ย้าย
นางแย้ม <[email protected]>
- Tuesday, May 29, 2001 at 09:11:09 (EDT)

ผมเป็นศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มธ.คนหนึ่ง ผมไม่รู้ข้อมูลความพร้อมของการย้ายมากนัก แต่เห็นว่าเรื่องนี้เตรียมการมานาน อย่างไรก็ต้องย้าย จะช้าหรือเร็ว แต่ปัญหาสำคัญคือการที่มธ.ต้องออกจากระบบ
นายเฟื้อง ศรีสมใบ <[email protected]>
- Saturday, May 26, 2001 at 10:40:12 (EDT)

Dek Mor Tor -- Are you really a Thammasat student? I read your comment and I couldn't believe that you can pass the entrance exam to study at TU. To move or not to move is not a big deal to me anymore. I'm more concerned of TU people who lack visions and who are so narrow-minded. They're a real threat to TU's reputation more than anything.
Dek Dee
- Friday, May 25, 2001 at 17:35:54 (EDT)

ไม่ควรย้ายคณะเก่าแก่ที่เป็นสายสังคมศาสตร์ไปอย่างยิ่ง จะสร้างคณะใหม่หรืออะไรก็ทำไปที่รังสิตคิดว่าถูกแล้ว ถ้าย้ายทุกคณะไปหมดขอบอกเลยว่าต่อไปมธ.ก็จะเหลือแต่ชื่อ ได้ชื่อว่าธรรมศาสตร์เหมือนกันก็เท่านั้นเองอุตสาห์อ่นหนังสือเอ็นแทบตายกว่าจะเข้ามาได้ ถ้าเข้ามาแล้วได้แค่ชื่อว่าอยู่มธ. (ที่ไม่ใช่ท่าพระจันทร์) มันผิดหวังมาก และถ้าย้ายจริงความเป็นมธ.ก็จะเจอจุดจบอย่างแท้จริง ส่วนคำว่ามธ.ก็อยู่ต่อไป(ได้แต่ชื่อ) และเด็กรุ่นต่อๆไปก็จะไม่อยากเอ็นฯเข้ามธ.เหมือนที่ผ่านมา
เด็กมธ.
- Friday, May 25, 2001 at 11:08:03 (EDT)

ผมเป็นศิษย์เก่าคนหนึ่ง เห็นด้วยที่จะให้ย้าย เพราะคุณภาพชีวิตนักศึกษาจะได้ดีขึ้น รังสิตไม่ใช่ชนบท แต่เป็นเมืองเหมือนกับกรุงเทพที่ท่าพระจันทร์ คนที่คัดค้านมัวแต่อ้างจิตวิญญาณ ผมไม่อยากให้ประวัติศาสตร์แห่งความตายฝังใจชาวธรรมศาสตร์ แต่ควรฝังไว้ซึ่งการต่อสู้กับความอยุติธรรม ควรสร้างนักศึกษาให้มีเหตุผลความรู้และคุณธรรม อยากบอกฝ่ายที่ต่อต้าน หลายคนพูดเหมือนงมเข็มในแม่น้ำ ผมคิดว่าการย้ายเพื่อพัฒนาดีกว่าแย่งอากาศหายใจ สร้างสลัมที่ท่าพระจันทร์มากกว่าขอบคุณครับ
วัชระ ชำนาญฤทธิ์ <[email protected]>
- Friday, May 25, 2001 at 10:17:08 (EDT)

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึงแม้ดิฉันจะไม่ได้เป็นศิษย์เก่าของธรรมศาสตร์ แต่มีความผูกพันตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือแม้ขณะที่ทำงานนี้ ก็ยังรู้สึกว่าที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ อยู่ในตัว มีพลังดึงใจหลาย ๆอย่างอยู่เพื่อจะเป็นกำลังใจในการต่อต้านอำนาจที่ไม่ถูกต้องที่มาคุกคามประชาชยเสมอมาขอคัดค้านเด็มที่
KHUNPHEN
- Friday, May 25, 2001 at 04:52:55 (EDT)

There might be something in between.
The Insider
- Wednesday, May 23, 2001 at 23:32:03 (EDT)

จริงอยู่ มธ.เป็นของคนไทยทุกคน แต่ตอนนี้สภาวะต่างๆมันไม่เหมือนเดิมแล้ว ควรจะคิดแบบเป็นกลางแล้วค่อยมาถกกัน สิ่งใดควรเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเราฝืนธรรมชาติได้ไม่นานหรอกอย่าพยามดึงไปเกี่ยวกับการเมืองซะทั้งหมด เพื่อชีวิตที่ดีของนศ.ทุกๆคน อย่าเถียงกันนานนักเลย เอาสักอย่าง ทำกันสักที เอาเวลาไปทำอย่างอื่นกันบ้าง
ob1 <[email protected]>
- Wednesday, May 23, 2001 at 11:00:51 (EDT)

ย้ายเถอะ ที่เดิมคับแคบ
วุธ
- Wednesday, May 23, 2001 at 00:49:12 (EDT)

ผมขอคัดค้านไม่ให้ย้ายไปไหนทั้งนั้น
tula kaewpukdee <[email protected]>
- Sunday, May 20, 2001 at 05:43:47 (EDT)

ผมเห็นด้วยกับแนวคิดที่ให้คณะทางวิทยาศาสตร์ย้ายไปศูนย์รังสิต และควรคงคณะทางสังคมศาสตร์ไว้ที่ท่าพระจันทร์ตามเดิม แต่หากกลัวศูนย์เสียจิตวิญญาณไป น่าจะลองวิธีตรงข้ามกับปัจจุบัน คือ ให้นักศึกษาปี 1 ทุกคณะเรียนที่ท่าพระจันทร์ พอขึ้นปี 2 ก็ให้ไปเรียนที่รังสิตจนจบ ส่วนคณะทางสังคมศาสตร์ก็ให้เรียนท่าพระจันทร์ตลอด 4 ปี
นายสนิม <[email protected]>
- Friday, May 18, 2001 at 15:03:12 (EDT)

14 ตุลา และ 6 ตุลา ไม่ใช่ของธรรมศาสตร์ อย่ามาโม้เมมันของคนทั้งชาติ พวกท่าพระจันทร์ไม่ใช่เทวดา หรือว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองเห็นค่ท่าพระจันท์
แดง คงทน
- Friday, May 18, 2001 at 11:10:23 (EDT)

หากมีความพร้อมด้านสถานที่ สาธาณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคม ควรย้ายคณะที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในย่านชุมชนไปเถิด อย่าพะวงติดที่ ติดกับความหลังอันไม่จีรังเลย
กนกพร <[email protected]>
- Friday, May 18, 2001 at 10:17:17 (EDT)

มธ. ท่าพระจันทร์จะว่าไปก็เปรียบเสมือนวิชาเรียนวิชาหนึ่ง ที่จะสอนถึง การประพฤติ ความคิด และความเป็นลูกแม่โดม นักศึกษา มธ. ทุนคนต้องได้เรียนวิชานี้การที่จะสามารถเชื่อมโยงกันระหว่างคนรุ่นก่อนกับคนรุ่นปัจจุบันหรือรุ่นใหม่ (ซึ่งปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างมาก) คงจะอยู่ที่คนเหล่านั้นมีอะไรร่วมกัน มีประวัติศาสตร์ที่ร่วมกัน อยากจะยกตัวอย่างว่า เด็กไทยที่โตเมืองนอก จะมีความเป็นไทยอีกแบบที่บางครั้งก็ต่อไม่ติดกับคนรุ่นก่อน ... การแตกแยกของ culture มธ.ไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เพื่อแลกกับเหตุผลทางด้านการเงินยังขอย้ำว่า นักศึกษา มธ. ทุกคนต้องเรียนวิชานี้ ... มิฉะนั้น เด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่ซาบซึ้งกับความเป็นนักศึกษา มธ. ลูกแม่โดม
โดม 28
- Friday, May 18, 2001 at 07:47:57 (EDT)

ความจริงแล้วควรที่จะได้พิจารณาดูจุดประสงค์หลักของการตั้งมหาวิทยาลัยนี้นะครับ ท่านผู้ก่อตั้งนั้นต้องการที่จะให้ที่นี่เป็นสถานการศึกษาของประชาชนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลอย่างพวกที่เรียกตัวเองว่านักศึกษาธรรมศาสตร์ตอนนี้ แล้วถ้าอย่างนี้ถ้าประชาชนอย่างเราๆท่านๆจะเรียกร้องสถานที่ซึ่งน่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งความรู้ของประชาชนเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์เพียง 2-3 พันคน เคยได้ยินประโยคที่ว่าเรารักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้เรารักประชาชน เปลี่ยนเป็นเรารักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้เรารักท่าพระจันทร์หรือรักแม่โดมดีไหมครับ ธรรมศาสตร์แปลว่า ต้นโพธิ์ กับ แม่โดมหรือครับ ไม่ได้แปลว่าศาสตร์ที่เป็นธรรมหรือครับ การที่จะย้ายไปแล้วกลัวว่าความเป็นธรรมศาสตร์จะหายไป กลัวนักศึกษาไม่มีศูนย์รวมใจ ไม่มีที่ทำกิจกรรม กลัวประวัติศาสตร์จะหายไป แล้วตอนนี้ทั้งๆ ที่ธรรมศาสตร์ยังตั้งอยู่ที่เดิม เลือดของธรรมศาสตร์แท้ๆ นี่ยังเหลือไหมครับ นักศึกษาส่วนใหญ่ยังสำนึกหรือไม่ว่าอยู่ธรรมศาสตร์นี่เพราะอะไร เหตุผลที่เลือกเข้ามาเรียนที่นี่เพื่อประชาชนหรือเพื่ออะไร ถ้าจะรักประชาชนรักประเทศไทยแล้วต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องทำกิจกรรมอยู่ที่ลานโพธิ์ เดินกลางสนามฟุตบอลที่เคยมีคนตายนับไม่ถ้วนมาแล้ว ที่อื่นนี่ทำไม่ได้หรือครับ ความจริงสิ่งที่น่าจะอนุรักษ์มากกว่าสถานที่น่าจะเป็นวิญญาณที่แท้จริงของธรรมศาสตร์ที่ทำเพื่อประชาชน... ย้ายเถอะครับแล้วคืนแหล่งความรู้นี้แก่เจ้าของเก่า... ประชาชน
พิราบทอง <[email protected]>
- Friday, May 18, 2001 at 05:44:55 (EDT)

ไม่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องย้าย ไม่ต้องย้าย
มธ. ของผม
- Thursday, May 17, 2001 at 02:42:51 (EDT)

ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าที่ท่าพระจันทร์นี้ มีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา แต่การจะย้ายนักศึกษาทั้งหมดไปอยู่รังสิต จริงๆ ก็ไม่เห็นด้วย คือจะย้ายก็ย้ายเฉพาะนักศึกษาคณะที่เปิดใหม่ และคณะที่มีวิชาไม่เกี่ยวเนื่องกัน ไปไว้ที่รังสิต ส่วนที่ท่าพระจันทร์ก็ให้นักศึกษาที่จำเป็นที่จะต้องทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง หรือกิจกรรมทางการศึกษาศึกษาต่อที่ท่าพระจันทร์ เรามีประวัติศาสตร์ของธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยไปแล้ว นักการเมืองหลายท่านก็ใช้เวทีธรรมศาสตร์ เป็นเวทีทางการเมืองในสมัยที่ท่านยังศึกษาอยู่ ดังนั้นผมจึงเห็นว่า ถึงแม้ว่าจำเป็นต้องย้ายนักศึกษาไปไว้ที่รังสิต ก็ไม่ควรย้ายไปหมดทุกคณะ ควรเหลือบางคณะไว้ทำกิจกรรมที่ท่าพระจันทร์บาง เพื่อเก็บภาพประวัติศาสตร์เหล่านั้นไว้ในความทรงจำของคนที่ยังไม่ลืมเรื่อง 14 ตุลาคม
pong pong
- Thursday, May 17, 2001 at 00:54:35 (EDT)

ขอยกความเห็นของคุณ คนไทย จาก http://pantip.inet.co.th/cafe/rajdumnern/topic/P942695.html มาตอบ.ความคิดเห็นที่ 7ผมเสียดายแทนจริง ๆ มหาวิทยาลัยที่ผมอยู่ก็สร้างใหม่ ใหญ่กว่าธรรมศาสตร์รังสิดอีก คณะก็มากกว่าจำนวนนิสิตก็มากกว่า แต่บรรยากาศมหาวิทยาลัยไม่มีเลย มันเหมือนอยู่ในเมืองร้าง ตึกเยอะมาก แต่เหมือนตึกร้าง เพราะแยกกันอยู่เป็นหย่อม ๆ โอกาสพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข่าวสารกันแทบไม่มีเลย ข่าวสารระหว่างกันไม่รู้เรื่อง ขนาดมาทำงานทุกวัน อาจารย์คณะเดียวกันแต่ต่างภาควิขาตายยังไม่ทราบเลย ตอนเย็น ๆ ต้องรีบกลับบ้าน ไม่มีใครกล้าอยู่ เพราะมันวังเวงอาจารย์หรือนิสิตหญิงก็กลัวถูกข่มขืน เวลาเจอกันไม่กล้าทักกัน เพราะไม่รู้ว่าเป็นอาจารย์ นิสิตปริญญาโท ตรี ข้าราชการ หรือโจร เนื่องจากไม่รู้จักกัน ใครขอบอยู่บรรยากาศแบบนี้ก็เชิญ... แต่คนที่มาอยู่นาน ๆ ส่วนใหญ่บอกไม่ชอบ เพราะเหงา พวกศาสตราจารย์ฝรั่งที่มาช่วยงานตอนแรกมากันเยอะแยะ คึกคัก เดี๋ยวนี้กลับหมด ไม่เหลือแล้ว เพราะมันเหงา ไม่รู้จะคุยกับใคร พวกชอบก็เห็นมีแต่พวกผู้รับเหมากับพวกขายครุภัณฑ์ ขายแอร์ เท่านั้นที่เสือกเข้ามาแสดงความคิดเห็นนี้ก็เพราะ เคยเข้ามาฟังอภิปราย เคยเข้ามาร่วมชุมนุม และมีญาติผู้ใหญ่เล่าให้ฟังอยู่เรื่อย ๆ ว่าที่ได้ปริญญามาก็เพราะธรรมศาสตร์ รู้สึกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีวิญญาณ และจิตสำนึกของการต่อสุ้เพื่อความเป็นธรรม และห่วงผู้ด้อยโอกาสในสังคม มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ที่นิสิตชอบเอาแต่รับน้อง เชียร์ ทัศนศึกษา ช้อปปิ้ง ผมจึงอยากให้รักษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทน์ ไว้เป็นอนุสรณ์ เก็บให้ลูกหลานไว้ดูเวลาศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ไม่งั้นลูกหลานที่มีความคิดความอ่านมันจะแช่งเอานะผมเห็นในเยอรมัน มหาวิทยาลัยเขาเล็ก ๆ แทรกอยู่ตามตัวเมือง แต่มีชื่อเสียงดังคับโลก มีอาจารย์ที่เคยได้รางวัลโนเบลสอน มีอายุยืนนับร้อยปี ตึกก็เก่า แต่ใครก็อยากเข้ามาเรียนเฮ้อเหนื่อย....ยุ่งเรื่องคนอื่น A:203.146.170.13 X: จากคุณ : คนไทย - [14 พ.ค. 18:10:06]
พิราบกำสรวล
- Wednesday, May 16, 2001 at 13:35:31 (EDT)

รู้สึกว่าค่อนข้างจะ conservative เสียจนใครขวางไม่ได้ ยึดติดเสียจนว่าธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จะเป็นอมตะไม่มีวันเสื่อมสลาย มันเป็นอนิจจัง เกิดได้ก็ต้องเสื่อมสลายได้เป็นธรรมดาโลก อยู่อย่างแออัดทำไม เสียดายว่ารังสิตไกลจากบ้านหรือไงกัน ย้ายไปหมดใครๆที่เป็นคนไทย ที่มีการศึกษาก็ย่อมรู้ว่าตรงนี้แหละธรรมศาตร์ท่าพระจันทร์ วิญญาณบ้าบออะไรกันที่ต้องอยู่เฉพาะจากลานโพธิ์ ที่ไหนก็เป็นไปได้ทั้งนี้นถ้าจะทำงานเพื่อมวลชน เพื่อมนุษยชาติ ติดที่เสียจนไม่อยากไปไหน เห็นแก่ตัวที่เอาแต่สะดวกที่อยู่ในตัวเมืองใช่ไหมจ๊ะ พอให้ไปอยู่ในที่เจริญและกว้างขวางแถวรังสิตก็แหกปากว่าขาดความเป็นธรรมศาสตร์ เลือดเหลืองแดงอยู่ไหนเขาก็รู้ว่าคนธรรมศาสตร์ ค่าของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ความรู้จักเหตุผล รู้จักปรับตัว ไม่ซุกอยู่แต่ในถ้ำเก่าของไดโนเสา ตรงไหนจะสร้างความดี ความเจริญให้แก่บ้านเมืองก็ไม่สมควรเกี่ยง ย้ายออกไปเถิด คงเหลือไว้ส่วนที่จำเป็นที่จะต้องเรียนและใช้ห้องสมุดกลาง อยากถามเหมือนกันว่าห่วงท่าพระจันทร์เพราะต้องส่งลูกส่งเมียส่งผัวในกรุงเทพใช่ไหมจ๊ะ ถ้าไปอยู่รังสิตต้องห่างโรงเรียน ห่างที่ทำงานของตัวเองและครอบครัวใช่ไหม อย่าอ้างความเป็นประวัติศาสตร์ของการเมืองของการต่อสู้เลย อยู่ทุ่งกุลาร้องไห้ก็สู้เพื่อมวลมนุษย์ได้ ถ้ามีความจริงใจต่อบ้านต่อเมือง
สุรพล <[email protected]>
- Wednesday, May 16, 2001 at 10:56:41 (EDT)

ย้ายเฉพาะบางสาขาที่สมควรแล้วกัน ดีไหม?
เด็กเหนือ
- Wednesday, May 16, 2001 at 10:00:16 (EDT)

เชื่อแน่ว่าถ้ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ต้องมีสถานการณ์ที่ต้องย้ายการเรียนการสอนไปวิทยาเขตอื่นเช่นธรรมศาสตร์ ก็คงไม่เป็นประเด็นร้อนเช่นนี้ เพราะมีมธ.ที่เดียวเท่านั้นที่แม้แต่คนที่ไม่ใช่ศิษย์ธรรมศาสตร์อย่างเราเมื่อก้าวเข้าไปยังรู้สึกว่า ทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยเสรีภาพ
ศาลายารุ่น15
- Wednesday, May 16, 2001 at 09:21:15 (EDT)

ไม่ได้เป็นศิษย์เก่า แต่ได้ร่วมงานและต่อสู้กับเพื่อนที่ธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พศ 2522 คิดแล้วนึกเสียดาย
Pongtep
- Wednesday, May 16, 2001 at 01:14:34 (EDT)

คัดค้าน
เลขทะเบียน 226243
- Tuesday, May 15, 2001 at 13:07:47 (EDT)

ควรยังคงคณะทางด้านสังคมศาสตร์อยู่ที่ท่าพระจันทร์ ความสะดวกสบายทางด้านวัตถุไม่ควรคู่กับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
ศิษย์เก่าเลขทะเบียน 236022 <[email protected]>
- Monday, May 14, 2001 at 14:27:53 (EDT)

ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการย้ายไปรังสิต เพราะเกรงว่าความโดดเด่นทางวิชาการด้านการเมืองและสังคมจะลดลงเพราะความห่างไกลใจกลางเมือง และเกรงว่าศูนย์ท่าพระจันทร์จะสูญเสียบรรยากาศในการเป็นสถานที่ชุมนุมเพื่อเสรีภาพ ประชาธิปไตย และความยุติธรรม แต่เหตุผลเรื่องการส่งเสริมสหวิทยาการและการเรียนรู้ข้ามสาขาวิชาหลักเพื่อความรู้ที่กว้างขวาง นับเป็นเหตุผลที่ดีและฟังขึ้นเช่นกัน ความพร้อมเรื่องอาคารสถานที่เช่นหอพักและสนามกีฬาก็เป็นเหตุผลเสริมที่ดี ผมจึงตัดสินใจไม่ถูกว่าควรคัดค้านหรือไม่ แต่ทางมหาวิทยาลัยน่าจะศึกษาผลกระทบให้รอบคอบและรับฟังความคิดเห็นของชาวธรรมศาสตร์และประชาชนทั่วไปก่อน ถ้าย้ายไปเฉพาะปี 2 แต่คงปี 3 และ 4 ไว้ที่ท่าพระจันทร์ก็น่าจะเป็นทางเลือกนึงที่น่าพิจารณา
พิราบอ้วน <[email protected]>
- Saturday, May 12, 2001 at 11:05:41 (EDT)

ไม่อาวววว .... อย่างนี้ตอนงานฟุตบอลประเพณี คงจะต้องจัดแบบเหย้า- เยือน นับลูกได้เสียแล้วมาเลี้ยงฉลองกันที่เซ็นทรัลลาดพร้าว คงเล้าใจและลุ้นกันน่าดูแต่ว่าจะย้ายการเรียนการสอนของปริญญาตรีไปที่รังสิตทั้งหมด ก็ช่วยทบทวนหน่อยล่ะกัน ในข้อแสดงความคิดเห็นก็เอากันเต็มที่เลย แต่อย่าพูดจนน้อง ๆ ธรรมศาสตร์ที่รังสิตน้อยใจว่า นักศึกษาที่รังสิตไม่ใช่ธรรมศาสตร์ล่ะกันนะเอ....ทำไมไม่ย้ายโครงการปริญญาโทพิเศษ ไปเรียนกันที่รังสิตล่ะ ....
voranai <[email protected]>
- Saturday, May 12, 2001 at 08:39:15 (EDT)

ให้คงคณะ นิติ, รัฐาสต์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศศาสตร์ ไว้ แล้วเปลี่ยนชื่อกลับเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง ทั้งสองสาขา
Krid Sripanich <[email protected]>
- Saturday, May 12, 2001 at 04:00:26 (EDT)

ย้ายหรือไม่ย้ายต้องดูเจตนาลึกๆ ของระบบ รวมทั้งผู้บริหาร ก็คือชี้แจงลายละเอียดทั้งผลได้ และผลเสีย รวมไปถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาอีกประการหนึ่ง ผนวกกับความคิดเห็นของบุคลากร และประชาชน เพราะได้ชื่อว่า ธรรมศาสตร์ของประชาชนทั้งปวง
สหพันธ์ ลักพลวงศ์
- Saturday, May 12, 2001 at 02:53:58 (EDT)

ก็ดีครับที่ย้าย เพราะผมคิดว่าท่าพระจันทร์น่ะคับแคบมากแล้ว และอีกอย่าง การพัฒนามหาวิทยาลัยจะได้ทำได้ง่ายขึ้น ผมคิดว่า เมื่อย้ายไปแล้วก็ควรปลูกฝังความเป็นธรรมศาสตร์เอาไว้ ไม่ควรทอดทิ้งประวัติศาสตร์ และปลูกฝังค่านิยมที่ดีๆ เช่น อุทิศตนเพื่อสังคม และ ประเทศชาติ
anurak <[email protected]>
- Saturday, May 12, 2001 at 01:51:58 (EDT)

ควรเชื่อมธรรมศาสตร์ไว้ด้วยกัน อย่างฉลาด ไม่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า แต่ไม่ควรทอดทิ้งประวัติศาสตร์หรือไม่ควรลืมกำเนิดของตนโดยแยกส่วนออกจากกันโดยเด็ดขาด นักศึกษารุ่นใหม่ๆจะไม่สนใจศึกษาประวัติเดิม ในอนาคตก็หมดความเป็นธรรมศาสตร์ เหลือแต่ชื่อ
นายสลิด เลิศสุดยอด <[email protected]>
- Saturday, May 12, 2001 at 00:10:05 (EDT)

เด็ก มธ. ทุกคนรักโดมที่อยู่คู่ท่าพระจันทร์ ไม่ใช่โดมที่อยู่ข้างฟิวเจอร์ ธรรมศาสตร์ข้างฟิวเจอร์ฟังดูแปลกๆ ต่อไป นศ. คงใช้ ลานฟิวเจอร์ปาร์ค เป็นลานทำกิจกรรม ( จะเห็น นศ. ทำกิกรรมกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ )
ไพรัตน์ คชรินทร์ <[email protected]>
- Friday, May 11, 2001 at 22:50:53 (EDT)