เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์: ประพันธ์
จำนงค์ ศรีนวล: ภาพ

        songbadan
@ สดสะพรั่งปลั่งเปลวประทิวทอง
ประเทืองทาบอาบละอองอุไรไสว
สว่างพราวเคล้าอรุณโรยรำไพ
รพีพร่างรางไรอยู่รองเรือง

@ ในละมุนแดดฉ่ำน้ำค้างค้าง
เรียวบางบางระยางระยับขับดอกเหลือง
อร่ามช่อระชดฉายระบายเมือง
ละไมรายพรายเพรืองอยู่พราวตา

@ ประดับดอกให้ดอกประดับดิน
ประดับถิ่นให้ถิ่นถวิลหา
ประดับทางให้ทางเป็นทองทา
ประดับวันเวลาประคองคง

@ คือสร้อยบุษราคัมน้ำพลอยหยาด
รัญจวนจิตพิศวาสพึงพิศวง
คืออาทรอ่อนหวานอยู่ยรรยง
อันอ่อนไหวอยู่ในดง ทรงบาดาล