คนเสื้อแดงที่ผ่านฟ้า บันทึกอีกหน้าของประวัติศาสตร์การเมืองไทย - สารคดี.คอม