คำกล่าวเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายสารคดี บันทึก ๒๕ ปีประเทศไทย โดยคุณอานันท์ ปันยารชุน - สารคดี.คอม