" /> ฉบับที่ ๓๖๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]